Gå til sidens hovedinnhold

Uno-X får starte døgnåpen «bensinstasjon» på Olavsvern

Artikkelen er over 7 år gammel

Direktoratet har gitt grønt lys.

Uno-X Energi har fått klarsignal fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til å drive lagring og tanking av bunkersolje og drivstoff døgnet rundt på Olavsvern.

Det viser dokumenter Nord24 har fått tilgang til.

Tillatelsen ble gitt 29. juli og gjelder håndtering av «inntil 14.638 m3 innenfor stoffgruppen 'diesel og fyringsolje'», skriver DSB i tillatelsen til Uno-X Energi.

Brannvesenet kritiske

Tidligere i sommer skrev Nord24 at brannvesenet i Tromsø var kritiske og stilte krav til bedre dokumentasjon og analyser før de kunne gi sitt samtykke til den nye drifta ved Olavsvern.

LES OGSÅ: Brannvesenet krever full analyse før privat aktør får selge drivstoff fra Olavsvern

Tromsø Brannvesen var i utgangspunktet ikke fornøyd med forarbeidet og krevde full risikoanalyse før Uno-X fikk selge drivstoff fra Olavsvern.

Stiller flere krav

Etter den tid har Uno-X gjort flere analyser og har i tillegg gjennomført en oljevernøvelse. DSB setter likevel noen krav i sitt samtykke til videre drift av tankanlegget:

Ett av kravene er å hindre at uvedkommende får adgang til anlegget:

«Det skal gjennomføres sikringstiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang til anlegg eller anleggsdeler med farlig stoff», skriver DSB.

I tillegg krever DSB at Uno-X utformer en fullstendig risikoanalyse, som brannvesenet etterlyste tidligere i sommer:

«Uno- X skal ha utarbeidet sin egen risikovurdering som omfatter interne og eksterne forhold samt uønskede tilsiktede handlinger. Jf. § 14 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Kommentarer fra Tromsø Brann og redning som ble oversendt 25.06.14 skal være tatt hensyn til i den nye vurderingen», skriver DSB til Uno-X.

Gjennomfører flere tester

Uno-X skriver i en e-post til DSB den 10. august at de gjennomfører flere tester utover høsten før de tar i bruk anlegget for fullt.

«Vi venter et parti olje cirka den 18. august med tankbåt for å få testet produktpumper. målere, etc. Vi har nå testet rørgaten inn til sisternene med å kjøre inn cirka 500.000 liter ferskvann for å fylle inn vannbunn i sisternene som har gått veldig bra, arbeidet fortsetter kommende uke. Vi har gjennomført oljevernøvelse fredag 8. august hvor scenariet var utslipp som følge av bunkring av båt. Utlegg av lenser 2x250 meter fra containere gikk raskt og effektivt. Vi har i tillegg inngått konsulentavtale med den som var ansvarlig for driften av tankanlegget i Forsvaret for å bistå for en sikker og god oppstart av tankanlegget», melder Uno-X til DSB.

Kjøpte for 10 mill.

Det var i mai det ble kjent at Reitan-eide Uno-X Energi kjøpte tankanlegget ved nedlagte Olavsvern marinebase for 10 millioner kroner av investor Gunnar Wilhelmsen og Olavsvern Group. Wilhelmsens investeringsselskap Triko AS betalte 38,1 millioner kroner for hele marinebasen i februar 2013.

Se video: Alt dette fikk de for 38,1 mill.

Etter det har Uno-X vært i en omfattende godkjenningsprosess med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å få drive tanking og lagring av bunkersolje/diesel døgnet rundt på Olavsvern.

Skal drive døgnet rundt

Uno-X Energi skriver i søknaden at de i første fase skal selge bunkers fra tankanlegget. De har tatt over "to fjellsisterner og en ståltank bygget inne i en fjellhall". Selskapet opplyser at de skal oppbevare følgende farlige stoffer i fjellanlegget:

Sisterne 1: 5.858 m3 diesel og fyringsoljer

Sisterne 2: 6.280 m3 diesel og fyringsoljer

Ståltank innbygd i fjellhall (tank 7): 2.500 m3 diesel og fyringsoljer

«Driften vil være i hovedsak basert på utlevering av bunkers til alle døgnets tider. Det vil være fast ansatt bestyrer på dagtid og innleid personell for oppdrag utenfor arbeidstid. Ved bunkring vil tankanlegget være betjent», skriver Uno-X Energi i sin prosjektbeskrivelse.

Kommentarer til denne saken