18.juni skal styret i Helse Nord behandle investeringsplanen frem til 2022. Den gjelder pågående prosjekter samt planer fremover. Investeringene omfatter både bygninger, medisinsk teknisk utstyr, IKT-løsninger og mange andre mindre investeringer.

Tilsammen skal det investeres for hele 12 milliarder kroner i årene som kommer (se detaljer lenger ned i artikkelen):

- Det er krevende. Det er mye som skal betales og vi skal også bære kostnadene over tid. Nå og i tiden fremover vil vi ha historisk høye investeringer. I nordnorsk målestokk er det enorme investeringer det er snakk om, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF (regionalt helseforetak).

- Vil det gå utover pasientene?

- Ja, i den forstand at vi må bli enda bedre til å prioritere og sikre at de sykeste får behandling først. Effektiv drift er et gode, så lenge det skjer på en faglig god måte. Budsjettene må gå i balanse. Da kan det bli mindre til drift. Hittil har imidlertid budsjettene økt jevnt og trutt og derfor håper vi at det ikke vil gå utover pasientene for mye.

Trekker maks av kassakreditt

Helse Nord har per tiden 2,5 milliarder kroner i banken, men må låne av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) - samt trekke maks av kassakreditten:

- Når alt er i full fart vil vi ha maks utbetalinger de neste en til to årene.

Helseforetakene låner billig.Lån hos HOD har en rente på 1,88 prosent. Vorland sier at renten på kassakreditten også er lav – mellom tre og fire prosent.

- Vi nærmer oss limiten i 2018. Vi kan ikke overstige den. Derfor er det viktig å holde budsjettene. Hvis ikke må det strammes inn, eller så må vi skyve på investeringer, eller finne frem kuttliste på utstyr.

Inntil nå har Helse Nord kunnet låne inntil 50 prosent av ulike investeringer. Nye regler gjør at lånegraden for nye prosjekter kan økes til 70 prosent. I tillegg økes avskrivingstiden med fem år.

- Holder budsjettet

De siste årene har det vært flere historier om offentlige byggeprosjekter der kostnadene har løpt løpsk. Helse Nords prosjekter holder imidlertid budsjettene:

- Vesterålen er ferdig på kronen. Bodø ser ut til å bli det samme, sier Vorland.

- Har dere tatt hardt i når dere budsjetterte?

- Nei, vi har bygd rimelige sykehus.

Han sier at suksessfaktoren er en styringsgruppe med faste folk samt lokal kompetanse.

- Vi er helt sikker på at det er lurt å gjøre det på denne måten.

Lokal debatt og konflikter

Bygging av sykehus og prioritering skjer nær aldri uten lokal debatt og konflikter.

I Narvik har bygging av nytt sykehus blitt forskjøvet. I Alta og Hammerfest raser debatten om hvor et felles sykehus eventuelt skal ligge. På Helgeland skal de utredes om det skal bygges et nytt sykehus eller modernisere de tre eksisterende:

- I Helgeland er det fagfolk som skal vurdere strukturen. Fagfolkene skal ikke vurdere lokalisering. For å unngå at det utvikler seg til en lokaliseringsdebatt skal vi ta oss av den biten.

- I styremøte i neste uke har jeg innstilt på at vi utvider antall poliklinikker i Alta betydelig. Det skal også bygges nytt for 270 millioner kroner i Alta. I Hammerfest er planen å modernisere eller bygge helt nytt fra 2020.

Mest i Bodø

Investeringene gjøres over hele landsdelen.

Nordlandssykehuset HF har to store bygge- og moderniseringsprosjekter:

  • Vesterålen (Stokmarknes): Server 30.000 innbyggere, 69 pasientsenger, bruttoareal på cirka 15.000 kvadratmeter, bygges tett ved nåværende sykehus på Stokmarknes. Pris: Cirka 1,1 mrd
  • Bodø: Modernisering og utygging av nytt sykehus, ferdig i 2018, økt areal med 21.000 kvadratmeter til totalt 71.500 kvadratmeter. Total pris: Cirka 4 mrd.

Høyest og størst i landet

Universitetssykehuset Nord-Norge HF er i gang med to store og et mindre prosjekt (A-fløyprosjektet i Tromsø, Breivika (somatikk), pasienthotell i Breivika og psykiatrisk senter på Åsgård i Tromsø. I tillegg planlegges nytt PET-senter i Tromsø og nytt sykehus i Narvik.

  • Tromsø A-fløya: bedre tilbud innen intensiv og tung overvåking, avansert kreftkirurgi og spesialisert rehabilitering. Ca. 12.900 kvadratmeter nytt areal - Ca. 8.500 kvadratmeter ombygging. Investeringsramme: cirka 1,4 mrd Nybygg ferdig: Januar 2017. Renovering av eksisterende A-fløy ferdig: Juni 2019
  • Tromsø Pasienthotell: Blir Tromsøs høyeste bygg og det største pasienthotellet i Norge (243 hotellrom) når det står ferdig i 2015. 11.855 kvadratmeter bruttoareal nybygg med. Total ramme for prosjektet er 436 mill kroner.
  • Narvik: Ligger i investeringsplanen med oppstart i 2019.
  • PET-senter: Frittstående PET-senter. Prosjektramme: 407 millioner kroner. Endelig ramme settes når forprosjektet er ferdig utredet ved årsskiftet 2014/15

Ny struktur på Helgeland

Finnmarkssykehuset HF har påbegynt bygging av nytt sykehus i Kirkenes. I tillegg utredes Alta Vest Finnmark og grunnlaget for videre arbeid med ombygging eller nybygg av Finnmarkssykehuset Hammerfest.

  • Kirkenes: Oppstart bygging gikk etter planen i mai 2014. Nye Kirkenes Sykehus står ferdig 2018. Størrelse: 19.500 kvm. Byggetid: 2014–2017. Pasientgrunnlag: 27.000. Investeringsramme på 1,46 mrd kroner.
  • Helgelandssykehuset har igangsatt utredning av fremtidig sykehusstruktur. Utredningen vil foreligge ved årsskiftet 2014/15. I dag er det sykehus i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

Her er investeringene:

I tillegg til dette kommer årlige investeringer i blant annet medisinsk teknisk utstyr. Det beløper seg til omtrent 250 millioner kroner i året. I tillegg til dette igjen kommer 120 bilambulanser som fornyes hvert femte år.