Det skriver SpareBank 1 Nord-Norge i en pressemelding onsdag kveld.

– Den underliggende veksten er god, og det gjør meg trygg på at stø kurs og å bygge stein på stein er et riktig fokus. SpareBank 1 Nord-Norge er godt posisjonert og vi forventer en fortsatt god utvikling, sier konsernsjef Petter Høiseth i pressemeldingen.

På personmarked kan konsernet vise til en vekst de siste 12 månedene på 6,2 prosent, mens den er 5,5 prosent på bedriftsmarkedet.

Konsernsjefen mener lave tap skyldes både godt bankhåndverk og gunstige makromessige forhold.

– Vi taper mindre penger enn noensinne, og det er selvsagt gledelig. Nord-Norge går godt. Samtidig skal vi være bevisst på at dette kan endre seg raskt. Nordnorsk eksport kan rammes av handelskriger, Brexit og annen uro - som jo preger verden i øyeblikket. Skulle krona styrke seg vil det også ha konsekvenser. Dette er forhold vi baker inn i vår kredittvurdering for å sikre at tapene skal holde seg lave. Samtidig er det vår misjon å understøtte nordnorsk næringsliv, og det tar vi på alvor. Vi skal være en partner i arbeidet med å ta ut det store verdiskapingspotensialet som finnes i landsdelen, sier Høiseth.

Nøkkeltall 1. halvår 2019:
Resultat før skatt: 1.635 mrd. kr. (953 mill. kr.)
EK-avkastning: 22,7 % (13,3 %)
Kostnadsprosent: 31,5 % (41,9 %)
Utlånstap: - 2 mill. kr. (36 mill. kr.)
Ren kjernekapitaldekning: 15,3 % (14,7 %)