EU-regler: - Gi oppdrettslaks homøopatisk medisin

Artikkelen er over 3 år gammel

Mattilsynet: - Tror ikke det virker, men må følge reglene.

DEL

En forskrift for økologisk oppdrett fra Mattilsynet er nå ute på høring.

Det er viktig å få ned medisinbruken hos laks, og Mattilsynet gir i forskriften retningslinjer for hvordan økologiske oppdrettere skal håndtere sykdomsutbrudd, melder Klassekampen.

Førstelinjebehandling skal være «stoffer fra planter, dyr eller mineraler i en homeopatisk fortynning».

Vanlig medisin skal brukes «når det ikke er hensiktsmessig å bruke fytoterapeutiske, homøopatiske eller andre produkter».

Homeopatiske medisiner. Foto: Colorbox

Virker ikke

Homøopati er omstridt for behandling av mennesker ettersom det ikke finnes dokumentasjon på at det virker.

- Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at homeopati virker, skriver NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin i Tromsø) på sine hjemmesider.

Og det virker neppe på laks heller, mener Veterinærforeningen.

– Det er ingen vitenskapelig dokumentasjon for at homeopatiske midler har effekt mot sykdom. Som veterinærer baserer vi oss på vitenskapelig informasjon i utøvelsen av vårt yrke, sier fagsjef og veterinær Ellef Blakstad i DNV som mener forskriften vil ramme dyrevelferden. 

EU-regler

Det er EU-regler som gjør at den homøopatiske medisineringen blir pålagt.

– Vi er pliktige å ta inn EU-regelverket på feltet. Men EU åpner for at det også kan brukes veterinærmedisin når homeopatmedisin ikke har effekt sier seniorrådgiver Monica W. Stubberud.

Samtidig medgir hun at Mattisynet ikke selv tror på at behandlingen virker.

– Vitenskapskomiteen for mattrygghet gjennomførte en kunnskapsinnhenting om økologisk produksjon i 2014, som viste at det mangler vitenskapelig informasjon som dokumenterer effekt av homeopatisk behandling av dyr, sier seniorrådgiver Monica W. Stubberud.

Artikkeltags