Det er Equinor ASA som er operatør på brønnen, som er boret om lag åtte kilometer nord av Johan Castberg og 225 kilometer nordvest for Hammerfest.

Ifølge Oljedirektoratet traff brønnen en oljekolonne på om lag 35 meter i Støformasjonen, hvorav effektivt reservoar i 30 meter sandstein med moderat til god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom to og firemillioner standard kubikkmeter (Sm) utvinnbar olje, som tilsvarer mellom 12 og 25 millioner utvinnbare fat med olje.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1750 meter under havflaten. Havdypet er 409 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt, opplyser Oljedirektoratet