Hvis bedriften går bra, får kundene penger tilbake

Dette regnskapsbyrået skal levere mer enn kalde tall.