Reallønningene kan falle med mer enn 1 prosent i 2016, den største nedgangen siden 1981, mener DNB Markets i sin økonomiske analyse.

I sine Økonomiske utsikter fastslår DNB Markets at oppgangen i arbeidsledigheten er dempet av fallende produktivitetsvekst.

– Økningen er dessuten svært skjev, med praktisk talt all ledighetsøkning på Vestlandet, fastslår DNB Markets' økonomer.

Rente i ro

Når det gjelder boligmarkedet fastslås det at det fortsatt er brennhett og at Norges Bank derfor trolig vil la renten være urørt på møtet i september.

– Boligmarkedet bærer lite preg av oppbremsingen, med akselererende boligprisoppgang i det siste, og spesielt i sentrale strøk på Østlandet. Sammen med overraskende høy konsumprisvekst tilsier dette at Norges Bank vil la renten ligge i ro på septembermøtet, heter det videre.

DNB Markets mener oljeprisen vil fortsette å stige i tiden framover, og ser for seg at en sterkere krone og lavere inflasjon vil løfte reallønnsveksten.

– Da regner vi med at behovet for ytterligere rentekutt vil bli mindre, slik at rentebunnen er nådd allerede nå, konstateres det.

Stimulerer etterspørselen

Høyre arbeidsledighet og lavere vekst i husholdningene har ikke klart å dempe veksten i boligprisene, snarere tvert imot og i særdeleshet på Østlandet og i hovedstadsområdet.

DNB Markets ser for seg at boligprisveksten blir høy også i år, og at de svært lave rentene, som dessuten ventes å forbli lave lenge, bare vil stimulere etterspørselen etter boliger ytterligere.

– Selv om boligbyggingen ventes å ta seg noe opp, vil høy boligprisvekst på Østlandet trekke opp prisveksten for landet som helhet også fremover, spår DNB Markets' analytikere.

Tilbakeslag

Samtidig påpekes det at de regionale forskjellene i boligprisutviklingen vil bli enda mer markant. For mens prisveksten blir stadig høyere i Oslo og Akershus, med stor etterspørsel og en boligbygging som holdes nede av begrensninger på tilbudssiden, har oljebremsen gitt en svak eller negativ vekst på Vestlandet.

– I denne delen av landet venter vi en gradvis normalisering i boligmarkedet. En stadig mer forgjeldet husholdningssektor kan være med å bidra til å presse boligprisene videre oppover. Det øker risikoen for at et fall i boligprisene forsterker et eventuelt tilbakeslag i økonomien, advarer DNB Markets. (©NTB)