- Første gang jeg hørte det, så flirte jeg, sier daglig leder Tor Egil Sebulonsen til Nordlys.

Det var Folkebladet som først fortalte om den oppsiktsvekkende navnekrigen et lite bryggeri fra Senja i Troms har havnet i.

Lokalt Senja-øl

Etter å ha drevet mikrobryggeri i åtte år, gikk Sebulonsen og to venner sammen og stiftet Senja Ølbryggeri AS i 2013.

Fra et nytt lokale på Gibostad på Senja planlegger de å lage øl til salg for lokalbefolkningen og turister. Blant annet lager-pilsen SØL, som står for Senjas øl. Etiketten skal være preget av et stort kart av Senja.

- Det er først og fremst en kompisbedrift som vi prøver å få et levebrød av for kanskje en mann, og det er jo meg som er daglig leder.

- I den forbindelse, som normalt er, så har vi registrert firmanavnet og produktnavnet på lagerpilsen, forteller Sebulonsen.

Det var ikke før ett år senere, da søknaden hadde blitt annonsert i Patentstyrets kunngjøringblad Norsk varemerketidende, at innsigelsen dukket opp fra Cervezas Cuauhtémoc Mocezuma.

- Åpenbart urimelig utnyttelse

Den mexikanske ølgiganten fører blant annet det verdenskjente ølet Sol. Og hevder at Sol og Søl til forveksling er meget likt. Derfor krever de såkalt utvidet vern for merkevaren, og at Senja-bryggeriet forbys å bruke navnet SØL.

- Det er åpenbart at det foreligger en urimelig utnyttelse av vår klients velkjente merke, ettersom bruken av det søkte merket gir en assosiasjon til det velkjente merket. Likheten fører til at den berørte kundekretsen forbinder merkene med hverandre, eller skaper en sammenheng mellom dem. Bruken av SØL for øl vil også medføre skade på vår klients velkjente varemerkes særpreg og anseelse, skriver advokat Anne Wildeng i advokatfirmaet Bryn Aarflot på vegne av den mexikanske ølgiganten.

Lik?

I svarbrevet til Patentstyret påpeker Senja Ølbryggeri at de to ølene skiller seg både i flaskesort og etikett.

DØM SELV: Til venstre SØL fra Senja. Til høyre SOL fra Mexico. Montasje: Senja Ølbryggeri

- Vårt produkt ønskes markedsført på korte, brede, og brune 0,33l-flasker, med et hvitt kartsnitt av Senja øy på blå bakgrunn, og med produktnavnet "SØL" skrevet vertikalt på skrå. Da SOL sine flasker er høye, slanke, og gjennomsiktige flasker som utelukkende bruker en fet, rød skrift, noenlunde horisontalt midtplassert på sine flasker, og BARE finnes som et lyst pilsner-øl, ønsker vi å unngå navnelikhet og dertil forvekslingsmulighet med å sette en typebetegnelse under SØL, anfører bryggeriet.

Og legger til:

- Senja Ølbryggeri er et ølbryggeri helt i oppstartsfasen, som i praksis «ingen» har hørt om. Dette gjør det svært usannsynlig, om ikke umulig, at noen skal kunne forveksle SOL sitt velkjente øl med det til de grader ukjente SØL, skriver de videre.

Går til Språkrådet

Nå avventer de svar fra Patentstyret, som har varslet at de anser saken tilstrekkelig opplyst.

- Jeg tenker at de kanskje har merket at flere velger å drikke øl fra småbryggeri, og velger å gjøre dette for å demme opp mot nye konkurrenter, sier Sebulonsen, som konstaterer at det nå er opp til juristene å avgjøre om de får utgi lagerpilsen SØL.

I tillegg planlegger bryggeriet å lansere «Ottar-bayer» og «Frøya-cider», sistnevnte laget av rabarbra. De håper å være på markedet før jul.

- Hva gjør dere om dere får nei fra Patentstyret?

- Nei, da går vi inn for å klage til Språkrådet. Vår stavemåte er nå engang vår stavemåte, avslutter Sebulonsen.