Ola O.K. Giæver tapte rettssak mot Widerøe: - Hadde god grunn til å sette ham på bakken

Ola Giæver jr. er - og har vært - en svært aktiv investor og samfunnsdebattant - samtidig som han har vært flykaptein i Widerøe (WF). Foto: Marit Rein

Ola Giæver jr. er - og har vært - en svært aktiv investor og samfunnsdebattant - samtidig som han har vært flykaptein i Widerøe (WF). Foto: Marit Rein

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Den profilerte flygeren og investoren Ola O.K. Giæver har tapt rettstvisten om hvorvidt Widerøe hadde rett til å sette ham på bakken.

LES MER: "Det ble vurdert som en risiko å ha ham bak spakene"

I fjor sommer ble Ola O.K. Giæver jr satt gitt flyforbud av ledelsen i Widerøe. Etter å ha gått til sak mot arbeidsgiveren, møttes partene Salten tingrett i Bodø i forrige uke.

I retten hevdet Widerøe at Giæver ikke var skikket til å være flykaptein på Widerøes passasjerfly. Giæver mente på sin side at han bokstavelig talt ble satt på bakken fordi han hadde uttalt seg negativt om Widerøe-ledelsen i mediene.

Kjendispiloten og investoren hevdet også at han ble straffet av sjefene fordi han vitnet til fordel for en kollega i Nord-Troms tingrett i vår, som mente han hadde blitt usaklig oppsagt.  Den saken tapte Widerøe, som i høst anket dommen til lagmannsretten.

- Vedtaket fremstår som en ren hevnaksjon etter at Giæver avga vitneforklaring i en arbeidsrettssak i Nord-Troms tingrett. Det er åpenbart at vedtaket om å sette Giæver på bakken kan forklares med vitneforklaringen, fremførte Giæver i tingretten.

- Saklig vurdering

Nå er dommen falt i tvisten mellom Giæver og Widerøe. Den er lite lystig lesning for Giæver.

- Retten er kommet til at vedtaket om å frita flykaptein Giæver fra aktiv flytjeneste var fattet ut fra en saklig vurdering av hans skikkethet til å føre passasjerfly. Vedtaket er dermed gyldig og fullt ut lovlig, skriver Salten tingrett i dommen.

Dommerne mener det ikke er dekning for påstanden om at flyforbudet mot Giæver er en hevnaksjon fra ledelsens side.

- Det må legges til grunn av Giævers ansettelsesforhold hadde vært til vurdering over en lengre periode før den nevnte rettssaken gikk i Tromsø. Han var gitt flere advarsler knyttet til forhold av utpreget flysikkerhetsmessig art. Når han da overfor media uttalte at arbeidsrettssaken har avlivet hans arbeidsglede, samt at rettssaken har spredt frykt blant de ansatte, hadde flyvesjefen etter rettens vurdering god og saklig grunn til å sette han på bakken, skriver dommerne.

Vide fullmakter

De peker også på at flyvesjefen har vide fullmakter til å sette piloter på bakken i kraft av administrative regler innenfor luftfarten. Dette er en del av arbeidsgiverens styringsrett, mener Salten tingrett.

- Det var god grunn for flyvesjefen å frita Giæver for videre flygninger inntil hans holdninger og motivasjon var nærmere kartlagt, legger de til i dommen.

I tillegg til at Giæver tapte saken, er han også dømt til å betale Widerøes sakskostnader på 119.300 kroner.

- Vi konstaterer at tingretten fullt ut deler Widerøes syn i saken i en svært entydig dom. Siden personalsaken ennå ikke er avsluttet har vi ikke kommentarer utover dette, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Widerøe i en kommentar.

Vi kommer tilbake med mer!