Nytt stort oljefunn utenfor Nord-Norge - og det er svensk

Artikkelen er over 3 år gammel

Kan være større enn Goliat. Nå fant de enda mer.

DEL

I oktober 2014 gjorde det svenske oljeselskapet Lundin et kjempefunn i i Alta-prospektet i Barentshavet. Etter boring av funnbrønnen var anslagene for funnet på mellom 14 og 50 millioner Sm3 (88-314 millioner fat) utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder Sm3utvinnbar gass. Det betyr at funnet kan være dobbelt så stort som Goliat.

Nå har Lundin boret avgrensningsbrønner, og melder om nye funn.

- Brønn 7220/11-3 påtraff en 75 meter gasskolonne og øvre del av en oljekolonne i kalksteinsbergarter i Gipsdalengruppen, med god til svært god reservoarkvalitet. På grunn av tekniske utfordringer ble brønnen plugget, melder Lundin.

Deretter boret de et sidesteg.

- Brønnen påtraff en hydrokabonkolonne på 74 meter, hvorav 30 meter gasskolonne og 44 meter oljekolonne i reservoarbergarter med god til dårlig reservoarkvalitet. Brønnen blir midlertidig plugget og forlatt for å ha mulighet til å komme tilbake for å bore dypere og eventuelt gjennomføre en produksjonstest, melder Lundin.

Avgrensningsbrønnene skal kartlegge østflanken av funnet. Når resultatet fra disse brønnene er klare vil det tidligere anslaget bli justert.

Funnet ligger nært både Snøhvit-feltet og Lundins tidligere funn Gotha. Det betyr større muligheter for å skape en infrastruktur for olje- og gassprodusjon på Loppahøyden.

Brønnene ble boret av plattformen Island Innovator som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7220/6-2 i samme utvinningstillatelse.

Artikkeltags