North Energy tok del i to letebrønner i tredje kvartal. Tvillingen Sør-brønnen i  Norskehavet påtraff gass, men ikke tilstrekkelige mengder til at funnet vurderes som kommersielt. Haribo-brønnen påviste ikke hydrokarboner.

Og leteboringer dyrt:

Resultatet tredje kvartal ble minus 32,9 millioner kroner.

Selskapet er finansiert med en egenkapital på 337,9 millioner kroner, og hadde ved utgangen av kvartalet

netto kontanter på 219,1 millioner kroner, inkludert skattefordring fratrukket letelånsgjeld.

North Energy skriver i en børsmelding at de vil fortsette å kutet kostnader:

"Terskelen for investeringsforpliktelser vil være høy, og selskapets fremtidige letebrønner skal tilfredsstille strenge krav til rask kommersialisering. Samlet medfører disse grepene at vår finansielle stilling er tilfredsstillende, sier Knut Sæberg, konstituert CEO i North  Energy.

Per november har North Energy andeler i til sammen 21 lisenser på norsk sokkel.

I 16 av disse skal det tas beslutning om boring eller tilbakelevering (drill eller drop) i løpet av de neste 12 månedene.