Hvis Statoil gjør funn rundt Korpfjell, kan de bli pålagt å betale opp til syv prosent av verdien til utviklingsland. De fremgår av et brev fra Olje- og energidepartementet  Reuters har fått tilgang til. 

– Rettighetshaverne kan bli pålagt å dekke visse kostnader i denne forbindelse, heter det i brevet der oljeselskapene som søkte letelisenser i nordlige deler av Barentshavet blir advart.

Ifølge artikkel 82 i konvensjonen er rike nasjoner pålagt å betale opptil 7 prosent årlig av verdien av enhver produksjon av olje, gass eller andre mineraler fra kontinentalsokkel mer enn 370 kilometer fra kysten.

Pengene skal gå til utviklingsland via FNs sjøfartsmyndighet. Konvensjonen har imidlertid ingen krav til hvordan pengene framskaffes.

Departementet vil derfor avgiften skal være fradragsberettiget. Selskapene får i dag store skattefradrag for utgifter til leting, men betaler tilsvarende høy skatt ved eventuell utvinning.

– Enhver slik kostnad vil bli fradragsberettiget i beregningen av petroleumsskatten, heter det i brevet, ifølge Reuters.

I dag er det ikke drift på noen olje- eller gassressurser lenger enn 370 kilometer fra kysten. Men Statoil har nylig boret Korpfjell i Barentshavet sørøst, dette ligger 410 kilometer fra kysten. Foreløpig har selskapet bare funnet et mindre ikke drivverdig funn.

- Vi har en forpliktelse til å bore en brønn til i Korpfjell, sier kommunikasjonsdirektør Morten Eek i Statoil.

De avslutter nå årets letekampanje. Neste år vil de også trolig bore fem brønner, samme antall som i år.

Han sier de ikke har vurdert en eventuell avgift, eller hvordan det vil påvirke lønnsomheten i prosjekter langt nord.

- Dette er et stat-til-stat-spørsmål norske myndigheter må svare på, sier Eek.

- For øvrig var dette en del av informasjonen rundt tildelingen. Så vi var kjent med saken.

Eek sier avgiften først vil påvirke dem i en utbyggingsfase.

Venstres Ola Elvestuen, som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier verken han eller komiteen ble informert om departementets avgiftsplan.

– Det er for lite risiko for selskapene og for mye risiko for det norske folk, sier han til Reuters.