TROMSØ (Nord24.no): Statoil Petroleum har gjort et oljefunn cirka 23 kilometer fra storfunnet Johan Castberg, som ligger 225 kilometer nordvest for Hammerfest.

Det melder Oljedirektoratet.

Brønnen traff olje i to sandsteinsintervaller av 27 og 18 meters tykkelse med moderat til dårlig reservoarkvalitet i øvre del av Koljeformasjonen. Olje-vannkontakt ble ikke påtruffet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet (Kayak) er mellom 4 og 8 millioner standard kubikkmeter (Sm) utvinnbar olje - tintil 50 millioner fat olje. Funnet vil bli vurdert tilknyttet Johan Castberg-funnet.

– Vi er veldig fornøyd med å ha gjort et godt funn i vår første ferdigstilte brønn i Barentshavet i år. Vi er spesielt fornøyd med å ha påvist ressurser i en type letemål som ikke tidligere har vært undersøkt. Det åpner for flere interessante muligheter, sier Jez Averty, letedirektør for Norge og Storbritannia, i en uttalelse, ifølge E24.no.

Statoil regner foreløpig med at de må investeres 50 milliarder kroner i utbyggingen av Johan Castberg-feltet.

Castberg anslås å inneholde om lag 500 millioner fat oljeekvivalenter. Ressursene på dette funnet (Kayak) kommer i tillegg.

Selskapet startet å bore på Blåmann, rett i nabolaget. Etter at man er ferdig med Blåmann skal Songa Enabler til Gemini Nord-prospektet for å bore der.

Statoils billigste letebrønner er i Barentshavet

- Statoil søker om ekstrembrønner nord i Barentshavet 

Videre avgrensing av funnet blir nå vurdert for å avklare det totale volumpotensialet.

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2532 meter under havflaten, og ble avsluttet i Støformasjonen av mellomjura alder. Havdypet er 336 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7219/9-2 ble boret av boreinnretningen Songa Enabler som nå går til utvinningstillatelse 849 i Barentshavet for å avslutte boringen av 7121/8-1 (Blåmann), der Statoil Petroleum AS er operatør.