Prosjektet skal gi svære ringvirkninger til næringslivet: - Prosessen fremstår som uryddig

Artikkelen er over 3 år gammel

Og Statoil går for gaskraft selv om det vil gi utslipp av 270.000 tonn CO2 årlig - og selv om elforsyningen i nord styrkes med milliarder.