Statoil har nå levert en søknad om leteboring av tre nye brønner i Barentshavet til sommeren: Koigen, Gemini og Korpfjell. Disse kommer i tillegg til de allerede innleverte søknadene for Blåmann og Kayak.

- Det at Statoil fortsetter å lete etter ny olje i disse sårbare områdene når vi vet at verden allerede har funnet mer olje, kull og gass enn vi noensinne kan forbrenne innen ansvarlige klimamål, understreker nok en gang at selskapet vedder imot at verden skal nå klimamålene som er satt i Paris, sier Truls Gulowsen i Greenpeace, ifølge en pressemelding.

Greenpeace trekker frem to av brønnene som spesielt problematiske: Koigen som utgjør en trussel mot dyrelivet på Bjørnøya, og Korpfjell som ligger svært langt nord og innenfor den sårbare Polarfronten og iskanten.

- I forvaltningsplanen for Barentshavet, som er vedtatt av Stortinget står det at det ikke skal åpnes for oljeboring i svært sårbare områder som Polarfronten. Likevel søker nå Statoil om å bore brønnen Korpfjell, en av de mest ekstreme brønnene som noen gang er boret på norsk sokkel. Den ligger innenfor Polarfronten og i et område som flere ganger har vært dekket av is, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Greenpeace reagerer også spesielt på en av de andre brønnene: Koigen nær Bjørnøya. Ifølge Statoils egen risikoanalyse vil en oljeulykke fra Koigen kunne drive til naturreservatet Bjørnøya på under 10 dager. På Bjørnøya finnes en av de største fuglekoloniene på den nordlige halvkule.

- “Bjørnøya-brønnen” Koigen vil utgjøre en stor trussel mot dyrelivet i naturreservatet Bjørnøya. De bratte fugleklippene på Bjørnøya vil gjør enhver opprydning etter et oljesøl til et mareritt. I tillegg bruker fuglene havområdene rundt øya. Et oljesøl i dette området vil være katastrofalt selv om oljen ikke skulle nå land, sier Truls Gulowsen.

LES OGSÅ: Norge og Canada definerer iskanten forskjellig - og Polarfronten er forsvunnet

STAOTIL mener de tar hensyn til alle risikofaktorer ved boring: Statoiltopper på plass i Tromsø: Her er planene deres

LES OGSÅ: Maria jobber på oljerigg. Nå advarer hun mot oljeutvinning i nord