TROMSØ (Nord24.no): Statoil Petroleum AS har avsluttet boring av en undersøkelsesbrønn (7121/8-1) i Barentshavet.

Brønnen er boret om lag 25 kilometer sørøst for Snøhvit-feltet i Barentshavet. Brønnen påviste gass.

Brønnen påtraff en gasskolonne på 23 meter i Støformasjonen i sandstein med moderat reservoarkvalitet.

Gass/vann-kontakten ble påvist på 1902 meter under havflaten.I sekundære letemål i Fruholmen- og Snaddformasjonen ble det påtruffet flere intervaller med vannfylt sandstein med moderat reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2 og 3 milliarder standardkubikkmeter (Sm) utvinnbar gass. Funnet vil bli vurdert knyttet opp til eksisterende infrastruktur på Snøhvit-feltet.

Brønnen ble boret av Songa Enabler som nå skal bore en ny undersøkelsesbrønn (7325/4-1).