Marianne E. Johnsen fra Bærum er ny styreleder i Norges Sjømatråd etter Fiskeri- og kystdepartementet i dag oppnevnte nytt styre. Samtidig som det er et uttalt mål at næringen skal vokse i nord, er det bare en nordlending blant de syv i det nye styret - Eva Marie Kristoffersen fra Straumsjøen.

- Sjømatrådet gjør en viktig jobb for norsk sjømatnæring. Regjeringen har store ambisjoner for denne næringen framover.  Vi har nå fått et svært kompetent styre som kan ta Sjømatrådet videre, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding fra departementet.

Store utfordringer

Norges Sjømatråd har hovedkontor i Tromsø, og har for tiden store utfordringer etter at en endring i markedsavgiften har kuttet inntektene kraftig.

LES OGSÅ: Her brukte Sjømatrådet 1,4 millioner på festmat på ett år

LES OGSÅ: Tar 70 millioner fra Sjømatrådet

Selskapets nye styreleder, Marianne Elisabeth Johnsen, er utdannet jurist og har ledererfaring fra flere næringer og offentlig virksomhet, samt lang erfaring fra styrearbeid, både som leder og medlem.

- Det styrker Sjømatrådet at vi nå får en styreleder med bred erfaring også utenfra næringen. Sjømatnæringen har vokst betydelig og er nå Norges nest største eksportnæring. Jeg har derfor vært opptatt av å få et kompetent styre med mindre grad av sektortenkning, sier fiskeriministeren.

Her er styret:

Sjømatrådets styre for 2015-2017 består av følgende personer:

Marianne Elisabeth Johnsen (f.1963, Bærum) - leder

Johnsen er jurist fra Universitetet i Oslo og har en MBA fra Solvay Business School i Brussel. Hun har operativ ledererfaring fra både offentlig og privat sektor, blant annet tidligere direktør i ledelsen ved Ullevaal Universitetssykehus og for strategi og forretningsutvikling i Elkem. Johnsen har 15-års erfaring fra styrearbeid både som styremedlem og styreleder i ulike selskaper (børsnoterte, norske og internasjonale) primært innenfor havbruk/akvakultur, finans, helse samt olje og gass. Hun var i flere år styreleder i Flyktninghjelpen og har bla vært nestleder i styret i Morpol ASA samt medlem av styret i Fjord Seafood ASA og Copeinca ASA. Johnsen er i dag blant annet styremedlem i Norway Royal Salmon ASA, Sykehuspartner HF og Sparebank1/Finans AS. Hun leder og er medlem av en rekke valgkomiteer bl.a. Grieg Seafood ASA, Norwegian Property ASA, Norske Skog ASA og Ekornes ASA.

Sverre Søraa (f.1964, Måløy) - nestleder

Søraa er utdannet ved Handelshøyskolen BI og har arbeidserfaring fra blant annet Sparebanken Nordfjord og Domstein. Han er en av grunnleggerne av Coast Seafood AS og har vært daglig leder av dette selskapet siden 1996. , Søraa er også styreleder og styremedlem i diverse selskaper.

Medlemmer:

Knut Hallvard Lerøy (f.1970, Bergen)

Lerøy har en bachelor of Science in Business Administration fra University of San Francisco og en MBA i strategi og ledelse fra NHH. Han har hatt ulike stillinger innen Hallvard Lerøy AS og er i dag daglig leder i Hallvard Lerøy AS. Lerøy har sittet i Sjømatrådets styre siden 2013 og er gjenvalgt for en ny periode.

Eva Maria Kristoffersen (f.1971, Straumsjøen)

Kristoffersen er utdannet fiskerikandidat ved Universitetet i Tromsø. Hun er tidligere markedsforsker ved Fiskeriforskning i Tromsø og er i dag daglig leder i Egil Kristoffersen & sønner AS med erfaring fra både operativ drift og på strategisk nivå. Er i dag blant annet styremedlem i NHO Nordland. Hun har sittet i styret siden 2013 og er gjenvalgt for en ny periode.

Solveig Strand (f.1961, Ålesund)

Strand er fiskebåtreder (Strand rederi) og administrerende direktør i Strand Fiskeriselskap. Solveig Strand har vært statssekretær (H) i daværende Fiskeridepartementet. Hun har også hatt en rekke styreverv i Fiskebåt, Marine Harvest, SINTEF fiskeri- og havbruk, BN Bank ASA m.fl.

Andreas Mikalsen (f. 1977, Bergen)

Mikalsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har bred operativ erfaring innen salg, markedsføring og logistikk av sjømat. Han har ledererfaring innen salg og logistikk i Lidl International. Lidl Norge og Irland, vært salgs- og driftssjef i Coop Hordaland, salgs- og markedsdirektør for sentral og Øst-Europa i Marine Harvest, og er nå direktør for Marine Harvest RMT (Raw Materials & Trade) Europa.

Anne Breiby (f. 1956 Ålesund)

Breiby er utdannet fiskeribiolog fra Universitetet i Tromsø, har jobbet som statssekretær (Ap) i daværende Nærings- og energidepartementet, politisk rådgiver i Fiskeridepartementet, i Fiskeoppdretternes Forening og som oppdrettskonsulent hos Fiskersjefen i Nordland. Hun har de siste 20 årene primært arbeidet i styrer, bl.a. AKVA Group ASA, Fiskeribladet Fiskaren AS, Sparebanken Møre, Domstein ASA, Ulstein Group ASA, St. Olavs hospital, GIEK Kredittforsikring og Norges Forskningsråd.