Oppdrettselskap sier opp 24 ansatte

Skylder på råstoffmangel.