Optikeren ser lyst på 2019-tallene - takker faren for kloke råd

Økte driftsinntektene med over 200.000 kroner i 2019.