Ordføreren tvilte seg fram til ja. Brukte dobbeltstemme til fordel for vindkraftverk

SA JA: Storfjord kommunestyre sier ja til Rieppi vindkraftverk ved Skibotndalen. Rådmann Ellen-Beate Jensen Lundberg anbefalte et "ja". Ordfører Sigmund Steinnes (Ap) tvilte seg fram til et ja. Foto: Bjørn Harald Larssen, Nordlys / Troms Kraft / Storfjord kommune

SA JA: Storfjord kommunestyre sier ja til Rieppi vindkraftverk ved Skibotndalen. Rådmann Ellen-Beate Jensen Lundberg anbefalte et "ja". Ordfører Sigmund Steinnes (Ap) tvilte seg fram til et ja. Foto: Bjørn Harald Larssen, Nordlys / Troms Kraft / Storfjord kommune

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Ordfører Sigmund Steinnes (Ap) sin dobbeltstemme sikret flertall for et ja til det planlagte vindkraftverket i Skibotndalen i Storfjord.

I utgangspunktet var det åtte stemmer for og åtte stemmer mot i kommunestyret, men Steinnes sin dobbeltstemme sikret et ja-vedtak, skriver Istorfjord.com.

Dermed fulgte ordføreren rådmannens anbefaling om å støtte Troms Kraft sine planer i Storfjord i høringsrunden som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå gjennomfører.

LES OGSÅ:   Rådmannen anbefaler et «ja» til vindkraftverk i Storfjord

SØKNADEN:   Her finner du søknaden som Troms Kraft Produksjon har sendt til NVE

– Sterkt i tvil

– Jeg har vært sterkt i tvil om hva vi burde gjøre. Det er vektige argumenter både for og mot en utbygging. Vi kan ikke si nei til alt hvis vi skal skape utvikling og aktivitet i kommunen, skriver Steinnes til Nord24.

Han peker på at en utbygging vil gi omtrent fem millioner kroner i årlige inntekter for kommunen.

– Det er mer enn vi vil få hvis vi innfører eiendomskatt på boliger, fritidsboliger og næringseiendom. Dette er en skatt som ikke er ønskelig hverken av innbyggerne eller næringslivet, sier Steinnes.

Han legger også til at vindparken vil gi fire nye heltids arbeidsplasser i Storfjord.

– Dette er viktig for kommunen, sier han.

Stor motstand

Arvid Lilleng fra Fjordfolket var svært misfornøyd med vedtaket, ifølge lokalavisa på nett.

– Det er det største naturinngrepet siden Alta-utbygginga, sa han ifølge Istorfjord.com.

LES OGSÅ:  Sametinget sa stopp og kommunen tok pause. Nå vil også Fylkesmannen stoppe Troms Krafts vindplaner

Sametinget, Fylkesmannen i Troms og en rekke naturvern-, miljø- og friluftslivsinteresser har sagt et klart nei til vindkraftverk.

Hensynet til reindrifta og den unike naturen og landskapet i Skibotndalen er vektige argumenter som brukes mot et vindkraftverk. Enkelte synes også vindmøllene er stygge.

Ikke visuelt forsøplende

Ordføreren vil ikke være med på at vindmøller er stygt.

– Jeg synes ikke at vindmøller er visuell forsøpling, som mange andre oppfatter det som. Jeg inviterte kommunestyret med til Fakken (vindpark på Vannøya) slik at de med selvsyn fikk et inntrykk av hva dette er. Et stort flertall av dem som deltok, stemte ja til vindparken, opplyser Steinnes.

Han er likevel ikke sikker på at prosjektet blir noe av når NVE kommer med sin innstilling til vedtak etter høringsrunden.

– Jeg er usikker på styrken i vedtaket i kommunestyret. At kommunestyret var delt på midten, er også et signal som vil bli vektlagt i den videre prosessen, påpeker ordføreren.

Ikke lønnsomt?

Prosjektet er også svært usikkert økonomisk. Troms Kraft Produksjon har selv sagt at dagens kraftpriser ikke forsvarer en utbygging.

– Med den situasjonen Troms Kraft er i nå, må man vurdere å selge prosjektet. Men det er samtidig langt frem og Troms Kraft er forhåpentligvis i et annet modus om noen år. Vi har som mål å reise kjerringa innen den tid, sa daværende administrerende direktør Anna Maria Aursund da Nord24 først omtalte konsesjonssøknaden.

– Øyeblikksprisen viser at det "pt" ikke er lønnsomt med utbygging, sa hun i august.

LES OGSÅ:  Her vil blakke Troms Kraft bygge en av Norges største vindparker

Norges største?

De 26 turbinene, ferdig i 2020 etter planen, skal kunne levere 220 GWh årlig. Dette tilsvarer strøm til cirka 11.000 husstander.

Det er mye større en blant annet TKs eneste vindpark - Fakken - og en av Norges største vindparker.

Troms Kraft har beregnet utbyggingskostnadene til mellom 880 og 1070 millioner kroner - forutsatt en euro-kurs på 8,40.

Det er stipulert en bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved kraftpriser høyere enn 38 øre/kWh. I tillegg kommer verdien av el-sertifikatene.

Dagens priser er langt lavere.

I dag, fredag, var strømprisen på litt over 27 øre per kWh i Troms.

Det er NVE som innstiller til vedtak i saken, mens Olje- og energidepartementet til syvende og sist gir klarsignal eller ikke.