1 av 10 nordnorske investorer forsvant fra Oslo Børs i kjølevannet av at Hurtigruten trakk sin børsnotering. Nå er Oslo Børs på sjarmoffensiv i Nord-Norge med to mål for øye; få flere nordnorske selskaper inn i sine noterte rekker, samt å få nordlendingene til å handle børsnoterte aksjer.

Per i dag er det kun fire nordnorske selskaper registrert ved Oslo Børs; Sparebanken Nord-Norge, Helgeland sparebank, Biotec Pharmacon ASA og North Energy. Altfor få mener Oslo Børs som gjerne hadde sett at flere nordnorske selskaper børsnoterte seg.

Sjømatnæringen

- Viktige sektorer og selskaper har forsvunnet, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs – og nevner blant annet sjømatnæringen.

21.100 nordlendinger eier aksjer i børsnoterte selskaper. For få, mener Oslo Børs. Mens Nord-Norge har i underkant av 10 prosent av landets befolkning, så utgjør nordlendinger kun seks prosent av norske børsinvestorer.

- Lokal forankring er viktig for mange som investerer aksjer ved Oslo Børs. Mange ønsker å eie i selskaper de kjenner til, sier Aase, som dermed mener at flere nordnorske noteringer – også vil bidra til flere nordnorske investorer.

Flere møter mandag

Mandag har Oslo Børs flere møter i Tromsø. Tidlig på dagen rettet mot selskaper, klynger, Innovasjon Norge og nordnorske banker – og senere på dagen rettet mot potensielle nordnorske investorer gjennom arrangementet Den store aksjekvelden som de arrangerer sammen med AksjeNorge.

- Dette er den første av fem slike aksjekvelder som holdes i de største byene i Norge i løpet av høsten, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

Ny markedsplass

Mens aksjekvelden er et åpent arrangement for investorer, så er han mer tilbakeholden med å opplyse hvilke selskaper og miljøer som er inviterte til møtet på dagtid. Her er det børsnotering som er tema. Samtidig som Oslo Børs vil presentere sitt nye konsept Merkur Market som åpner i januar 2016 – Merkur Market er en enklere og mindre omfattende notering.

Merkur Market tilbyr notering og elektronisk handel av aksjer og egenkapitalbevis for både små og store selskaper som et supplement til de regulerte markedsplassene på Oslo Børs. Denne markedsplassen omfattes ikke av børsloven, og er åpen også for vanlige aksjeselskaper.  Det ligger klare krav til selskaper som vil inn i Merkur Market, men kravene er ikke fullt så strenge som notering ved Oslo Børs.

Et alternativ

- Merkur Market vil være et alternativ som kan passe for mange nordnorske selskaper. Dette vil for mange kunne være det første og enklere steget inn til Oslo Børs, sier Aase.

Det har jevnt over vært mellom fem og seks selskaper fra Nord-Norge notert ved Oslo Børs de siste ti årene. Men nå er det altså bare fire etter at Hurtigruten trakk sin aksje. Finnmark vil miste sitt eneste noterte selskap etter at North Energy har besluttet å flytte hovedkontoret til Tromsø. Samlet er børsverdien på de fire nordnorske registrerte selskapene 5,8 milliarder kroner. Sparebanken Nord-Norge utgjør storparten med sine 3,8 milliarder.

Sjømatmatnæringens hovedkontorer forsvant

Sjømatnæringen har ikke lenger noen hovedkontor i Nord-Norge blant sine noterte selskaper, selv om næringen er svært stor i landsdelen og til stede på børsen gjennom selskaper som Lerøy, Grieg Seafood og Harvest.

Tross at nordlendingen tradisjonelt på mange måter har vært preget av familieeierstruktur og få eiere i hvert selskap – så mener Aase det finnes potensial i nord for nye børsnoteringer. Og han mener landsdelen har mange selskaper som vil være attraktive. Ikke minst innen sjømatnæringen.

- Oslo Børs er den store sjømatbørsen i verden. Og sjømat er også en av de de sektorene som tiltrekker seg utenlandske investorer, sier han og viser til utviklingen:  Siden 2005 har sjømat-aksjene gitt en avkastning på 433 prosent, mens Hovedindeksen har steget 150 prosent og energi-aksjene knapt har løftet seg.

Også bioteknologi-miljøet i nord har Oslo Børs merket seg som interessant.

Oslo Børs har i mange år vært sterkt preget av petroleumsnæringen, men nå hevder børsen at de er blitt mindre oljeeksponert.