Nord24 skrev mandag kveld om kutt av statlige og offentlige arbeidsplasser i nord samtidig som Oslobyråkratiet vokser.

LES OGSÅ: Fortvilt over «Oslo-suget»: - Virker som det ikke er vett andre steder enn i Oslobyen

Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for regjeringspartiet Høyre, er uenig og mener dagens regjering er bedre enn forrige.

- Totalt er det fattet vedtak om å etablere eller flytte ut om lag 368 arbeidsplasser så langt i denne regjeringsperioden, herunder ut fra Oslo til Bergen, Trondheim og Tromsø for å nevne noen. Til sammenligning ble det i perioden 2009-2013 flyttet ut eller nyetablert om lag 200 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, sier Gudmundsen.

- Større fart i utflytting

Han mener dette beviser at dagens regjering gjør «en langt bedre jobb på dette området enn den rødgrønne». Han viser også til enighet med støttepartiene Venstre og Krf om «….å legge frem egen sak for større fart på utflytting av statlige arbeidsplasser».

- Denne skal være klar ved årsskiftet.

Likevel innrømmer han at mer bør gjøres:

- Jeg mener også at vi kan gjøre mer og det har vi klare ambisjoner på. Vi har nå lagt om de statlige retningslinjene som pålegger i større grad å vurdere desentralisering av statlige oppgaver. I tillegg er det også varslet en egen sak fra regjeringen på dette området. Vi har helt klart et forbedringspotensial, men å høre fra politikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet at sentraliseringen har økt under denne regjeringen, når det er det stikk motsatte som har skjedd, det blir helt klart urimelig.

- Varslet gjennomgang

Gudmundsen understreker også at noen av eksemplene som ble brukt - deriblant flyttingen av Lånekassen fra Tromsø, ikke er avklart, og må godkjennes av Kunnskapsdepartementet.

- Her har ministeren varslet gjennomgang av saken for å se på mulighetene for å flytte ut funksjonene.

Han legger også til at forslaget fra utvalget om å legge ned arbeidsplasser ved  NorgesUniversitetet ikke er politisk behandlet, og sier at kuttene i Senter for IKT i utdanningen ikke er riktig.

Rapport: - Mindre vekst

Ulike rapporter gir ulike svar. Gudmundsen henviser til regjeringens siste oversikt for utvikling av statlig ansatte i en rapport fra statlige Difi, som har laget rapporten på oppdrag fra Kommunal og regionaldepartementet. Denne tar kun for seg endringer i den sentrale statsforvaltningen.

En av konklusjonene i denne rapporten er at veksten i antall ansatte i den sentrale statsforvaltningen har avtatt i denne regjeringsperioden. I rapporten står det.

"Av den samlede veksten i perioden 2009-2015 fant den langt største delen plass i perioden 2009-2013. Hele 2.910 av veksten på 3.121 ansatte skjedde før oktober 2013, og dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 3,8 prosent. Mellom 2013 og 2015 har antallet ansatte i sentral statsforvaltning økt med 211 personer, som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,5 prosent. Veksten i antall ansatte var sterk særlig mellom 2009 og 2012."

Opp og ned

Difis analyse presenterer også tall som korrigerer for organisasjonsendringer og oppgaveflyttinger. Og konklusjonen er:

«Mellom 2009 og 2013 var tendensen at omorganiseringer internt i direktoratene, og mellom statlige virksomheter, bidro til at antallet ansatte i sentral statsforvaltning økte. Med andre ord ble flere oppgaver og ansatte flyttet inn i de sentrale leddene. Mellom 2013 og 2015 var tendensen imidlertid omvendt: omorganiseringene syntes å føre flere ansatte ut av det som defineres som sentral statsforvaltning.»