Over natten dukket det opp to. Neste dag var det fem. Nå spør naboen etter tillatelsen

Av og

Naboene fikk ikke varsel, og kommunen har ikke godkjent oppføring.