Framtidens arbeidstakere må jobbe nesten én time mer daglig for at staten skal kunne finansiere dagens velferdsordninger, ifølge beregninger fra Finansdepartementet.

Antall timeverk per innbygger må økes med 12 prosent, viser beregningene som Dagens Næringsliv har innhentet fra Finansdepartementet. Hvis økningen skal skje ved at arbeidsuken forlenges, betyr det at dagens nyfødte får en normalarbeidsuke på 42 timer i 2060, mot dagens 37,5 timer, nesten én time mer daglig.

Dagens nyfødte kan imidlertid få enda lengre arbeidsuker når de kommet i yrkesaktiv alder. Hvis avkastningen på oljefondet blir 3 prosent og ikke 4 som handlingsregelen forutsier, må arbeidsuken utvides med enda to timer, til 44 timer. Hvis standardene i helse- og omsorgssektoren skal øke, for å innfri løfter om kortere ventetider og bedre sykehjemsdekning, blir kostnadene enda høyere.

Den årlige avkastningen på oljefondet er i ferd med å nå toppen. Eldre utgjøre en stadig større del av befolkningen, noe som kommer til å øke utgiftene. Samtidig blir det færre skattebetalere som skal finansiere velferdsordningene.

Beregningene av inndekningsbehov er ikke en prognose, men en framskrivning for å synliggjøre utfordringer i den økonomiske politikken, opplyser statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet.

Han påpeker at det finnes andre måter å løse utfordringene på enn å øke normalarbeidsuken, for eksempel ved å få studenter raskere ut i jobb og å få flere fra trygd til arbeid. Mange jobber dessuten deltid, slik at gjennomsnittlig antall timer hver arbeidstaker står for i Norge ikke imponerer i internasjonal sammenheng. (©NTB)