Det har vært et trafikkuhell ved flyplassen i Tromsø.