Bestill Nordlys+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

I fjor var det 450.000 av oss som ikke engang så på tallene fra skatteetaten før selvangivelsen ble levert.

Torsdag får lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende selvangivelsen for 2015, og 3,6 millioner kan sjekke den elektronisk. Skatteetaten anbefaler på det sterkeste at folk går grundig igjennom tallene sine:

– Det er viktig å være klar over at selvangivelsen ikke er ferdig utfylt. Den er forhåndsutfylt. Det er flere fradrag som ikke føres opp, og det kan være feil i de innrapporterte opplysningene. Derfor er det viktig at alle sjekker selvangivelsen sin nøye. Hvis ikke risikerer man å betale for mye skatt, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

Typiske fradrag som ikke fylles ut, og som kan utgjøre store summer, er for eksempel reisefradrag og renter på private lån.

870.000 endret

Det store flertallet sjekker, finner at alt stemmer, og sender inn uten endringer. Samtidig var det i fjor 870.000 lønnstakere og pensjonister som faktisk gjorde endringer i sin selvangivelse.

De fleste føyde til fradrag eller korrigerte gale opplysninger.

Skatteetaten har ikke oversikt over hvor mye dette til slutt utgjorde i tilbakebetalt skatt, men sier det er grunn til å tro at de fleste gjør endringer som kan føre til redusert skatt.

Nye satser

I likhet med tidligere år er det noen nye justeringer i selvangivelsen som det er verdt å være klar over. Uføre vil fra 2015 ikke lenger omfattes av reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, som betyr at trygd fra folketrygden og andre uføreytelser skattlegges som lønnsinntekt.

På fradragssiden økes maksimalt fradrag for gave til frivillige organisasjoner fra 16.800 til 20.000 kroner.

Det er også endringer for fradrag for arbeidsreiser og besøksreiser, der bunnbeløpet økes til 16.000 kroner, og det innføres en øvre grense på 75.000 kilometer. Maksimalt fradrag etter at bunnbeløpet er trukket fra blir nå 76.500 kroner.

Mer på nett

I år er det 135.000 som kun mottar selvangivelsen på papir. Utviklingen går fremdeles mot at flere og flere mottar og sender inn opplysninger digitalt.

Skatteetaten mottar over 50 millioner opplysninger fra blant andre arbeidsgivere, banker, barnehager og skolefritidsordninger for å forhåndsutfylte selvangivelsene.

I år er det for første gang inntektsopplysninger fra utlandet med, nærmere bestemt fra Danmark, som har tilsendt informasjon knyttet til 6.600 skattytere.

Selvangivelsen 2016

* Kommer torsdag 31. mars.

* Alle som er registrert som e-bruker hos skatteetaten, kan logge seg inn på Altinn.no og se selvangivelsen digitalt.

* I år er det også mulig å sjekke selvangivelsen på Altinns nye app.

* Endringer i selvangivelsen må gjøres innen 30. april, som er leveringsfristen for lønnstakere og pensjonister. Endringer kan ikke gjøres i appen.

* For næringsdrivende er fristen for endringer og innlevering 31. mai.

* Fra 22. juni til 12. oktober får folk beskjed enten på SMS eller epost om at skatteoppgjøret er tilgjengelig.