KIRKENES (Nord24.no): Barentssekretariatets leder Pia Svensgaard har i flere møter – også med Utenriksdepartementet - jobbet for å få nettportalen Barents Observer skilt ut som egen virksomhet under redaktørplakaten. Svensgaard jobbet også for å øke staben med en stilling fra neste år. Så sent som i desember 2014 fremgår det at det forrige styret og Svensgaard hadde planer om å gjøre om Barents Observer til en uavhengig nettavis.

Dette viser møtereferater Nord.24 har fått tilgang på.

Slik gikk det ikke. For to uker siden valgte representantskapet i Barentssekretariatet å gå inn for en modell der Barents Observer stod utenfor redaktørplakaten, og skulle være en informasjonsavdeling for Barentssekretariatet.

Samtidig sendte redaktør Thomas Nilsen inn en varslingssak til styreleder, hvor han anklaget Svensgaard for å ha tilbakeholdt informasjon ovenfor styret.

Thomas Nilsen.

Konflikt

Pia Svensgaard er nå sykemeldt fra sin stilling som sekretariatesleder i Barentssekretariatet etter en langvarig konflikt med de ansatte. Strategien for Barents Observer har vært dratt inn i denne konflikten. Men dette kan være svært ufortjent.

«Svensgaard fortalte videre at sekretariatet fra 2016 ville skille ut nyhetsportalen Barents Observer som en egen avdeling som skulle legges under redaktørplakaten. Dette for å sikre uavhengighet for nyhetsportalen. Barentssekretariatet vurderte også å øke staben til Barents Observer med en stilling», refereres det i en underskrevet oppsummering fra et møte med UD 3. desember 2014. Foruten Pia Svengaard var daværende styreleder Stein Ovesen og økonomisjef Leif-Astor Bakken deltakere fra Barentssekretariatet.

  • LES OGSÅ: Hevder redaktøren i BarentsObserver feilinformerer
  • LES OGSÅ: Styret snur etter press fra Utenriksdepartementet

Mistillit

Nettavisa drives av Barentssekretariatet, som eies av fylkeskommunene i nord. Stikk i strid med intensjonene som var vedtatt i styret og lagt frem ovenfor UD, vedtok representantskapet i mai at lederen for Barentssekratariatet, Pia Svensgaard, fortsatt skal være den øverste ansvarlige for innholdet.

Samtidig som de ansatte tilknyttet Barents Observer publiserte et protestskriv mot vedtaket på sin nettside – kom det også fram mistillit fra staben i Barentssekretariatet mot leder Pia Svensgaard.

Thomas Nilsen medgir at Svensgaard jobbet med entuasiasme og engasjement at Barents Observer skulle bli uavhengig.

- Vi jobbet veldig godt sammen. Pia la fram de innstillingene ordrett slik jeg hadde skrevet dem. Vi var veldig enige – vi jobbet i lag. Innstillingen gikk nesten ordrett igjennom i styremøtet i desember.  Endringen kom i februar i et styremøte i forkant av representantskapsmøtet – der saken skulle forankres, forteller Nilsen.

Nye toner

Den endringen som Nilsen mener fremkom i februar i år, kom fra daværende styreleder Stein Ovesen og det politiske representantskapet. Nilsen sier han kvelden i forkant av møtet i februar fikk en telefon fra Ovesen.

-              Der sa han at de hadde fått sterke signaler fra det politiske nivå at en ikke ville at Barents Observer skulle følge redaktørplakaten, sier Nilsen.

Dermed trakk styret innstillingen – som da bare ble lagt fram som en orienteringssak til representantskapet.

Thomas Nilsen mener det er kritikkverdig at de ansatte i Barents Observer ikke fikk komme til ordet da eierne hadde sitt representantskapsmøte, blant annet fordi han satt på informasjon om UDs syn på saken. Han mener også at Pia Svensgaard visste at Utenriksdepartementet ikke hadde motforestillinger mot at Barents Observer ble tilsluttet redaktørplakaten.

-              Det virker som om Pia Svensgaard får mye kritikk for Barents Observer-organiseringen. Er ikke det litt urettferdig? Hun har jo jobbet for dere?

-              Dette har vi i hele de tre siste ukene som har gått har vi veldig klar på det. Å skille mellom Barents Observersaken og Barentssekretariat-saken. Det er ingen krysningspunkter her mellom. Så er det kjempevanskelig å skille i media fordi de sprekker på samme dag. 

-              Så du har ikke kritisert Pia Svensgaard i forhold til Barents Observer-saken?

 - Jo, det har jeg gjort. Jeg har kritisert henne for å holde tilbake informasjon for dette representantskapsmøtet. Hun kunne ha rukket opp handa på det representantskapsmøtet i februar og sagt at vi hadde et møte med Bård Glad Pedersen i desember hvor han sa at UD var for størst mulig grad av redaksjonell frihet. Det kunne hun ha gjort. Det har jeg kritisert henne for – og det har jeg levert et varslingsbrev på, sier Nilsen.

- Et varslingsbrev?

- Ja, varsling til styreleder at en har holdt tilbake informasjon av vesentlig karakter, sier Nilsen.

Dette brevet leverte han til nåværende styreleder Stig Olsen i mai. Saken ble avvist Olsen etter halvannen dag, hvor styrelederen skriver at han har gått gjennom påstandene og ikke finner grunnlag for å si at de er riktige.

Deliotte-rapport

Også i en rapport laget av Deliotte på oppdrag av departementet høsten 2014 framkom planene om å skille ut Barents Observer til en egen avdeling.

“På sikt vurderer Barentssekretariatet at Barents Observer etableres som en ordinær nettavis med redaktøransvar som er adskilt fra generalsekretæren”, heter det.

Dette viser at planene om utskillelse av Barents Observer var noe også tidligere leder Rune Rafaelsen stilte seg bak.

I årsrapporten for Barentssekretariatet 2014 til departementene, roses Barents Observers viktige rolle.

-              Barents Observer har i 2014 hatt et sterkt fokus på å formidle utviklingen for demokrati – og det sivile samfunn i et stadig mer totalitært Russland hvor medias rapportering ofte er farget av Kremls offisielle historiefortelling.

Rapporten er signert av Pia Svensgaard.