HAMMERFEST (Ifinnmark.no): Til Dagbladet sier siviløkonom og rådgiver i WWF Henrik Tveter, at forutsetningen for regnestykket er at oljeprisen ligger på rundt 50 dollar fatet.

– Dersom snittprisen for feltet blir 50 dollar per fat, som er prisen oljeminister Søviknes har trukket frem ved spørsmål fra SV om statens lønnsomhet i feltet, vil staten trolig tape rett i overkant av 10 milliarder gjennom skattesystemet, sier Tveter.

Historiske kostnader

Ifølge Dagbladet er WWFs regnestykke basert på historiske letekostnader for feltet oppgitt av Olje- og energidepartementet, investeringskostnader hentet fra norskpetroleum.no og driftskostnader oppgitt av feltoperatøren Eni, samt nedstengingskostnader oppgitt i feltets plan for utbygging og drift (PUD).

Det er også tatt hensyn til oljeskattereglene i utregningen og det er tatt utgangspunkt i år 2009, da de første investeringene i utbygging av Goliat-feltet ble gjort.

– Dersom oljeselskapene ikke hadde hatt skattefordelene de nyter godt av ville statens tap ved en oljepris på 50 dollar reduseres med om lag 70 prosent, til rett over 3 milliarder, sier Tveter videre til Dagbladet.

Bellona hevder 12 milliarder

Bellona har også bestilt en beregning av lønnsomheten til Goliat-feltet, utført av professor Knut Einar Rosendahl ved Handelshøyskolen NMBU. Han mener feltet vil gå 12 milliarder i underskudd.

Utbyggingskostnaden av feltet har steget fra 28 til over 50 milliarder kroner. Feltet, som drives av italienske EVI, har også blitt midlertidig stengt flere ganger grunnet sikkerhetsproblemer.

– Det er ingen tvil om at Goliat-feltet har hatt en vanskelig gjennomførings- og oppstartsfase. Mitt inntrykk er at selskapene og deres ansatte under den pågående driftsstansen arbeider godt sammen for å komme i stabil og sikker drift, sier han i en kommentar til Dagbladet.