Vil frata Per Sandberg en rekke fullmakter

I KLINSJ: Fiskeriminister Per Sandberg og SVs fiskeripolitiske talsmann Torbjørn Knag Fylkesnes.

I KLINSJ: Fiskeriminister Per Sandberg og SVs fiskeripolitiske talsmann Torbjørn Knag Fylkesnes. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

- Vi ønsker å kneble fiskeriministerens myndighet. Når Per Sandberg så tøylesløst bruker sine fullmakter til å liberalisere fiskeripolitikken, så må Stortinget stramme inn,

DEL

Det sier SVs fiskeripolitiske talsmann Torbjørn Knag Fylkesnes, til Nord24.no.

Da Stortinget samlet seg 1. oktober fremmet SV et forslag om å få endret tilbake det de oppfatter som en liberalisering av regelverket, som Sandberg hadde åpnet for i sommer.

- Det gjelder antall kvoter per kystfiskefartøy, som Sandberg har økt – og endring i størrelsesbegrensningen på lastekapasiteten på kystflåten, som Sandberg også har økt. Nå kommer vi også til å løfte inn Klo-saken hvor Sandberg har gitt dispensasjoner fra deltakerloven, sier Knag Fylkesnes til Nord24.no.

Et representantforslag fra SV om å ramme inn Sandbergs adgang til å innvilge slike dispensasjoner, ligger nå til behandling i næringskomiteen på Stortinget. Innstilling skal avgis 28. november.

- Vi gjør dette fordi Sandberg er på kollisjonskurs med Stortinget. Og etter min mening misbruker han sine fullmakter til å drive en fiskeripolitikk det ikke er flertall for.

- Norge har aldri hatt en så liberal fiskeriminister. Hans politikk vil føre til færre fiskebåter, færre fiskere og at kystsamfunn vil gå tapende ut, fortsetter Knag Fylkesnes.

Klo-saken

Spesielt har det i den siste uken vært mye debatt rundt den Klo-saken. Bakgrunnen for saken er at fiskebedriften Gunnar Klo i Øksnes i Vesterålen har fått dispensasjon fra den såkalte deltakerloven, som regulerer adgangen til å drive fiske og fangst.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er fra flere hold anklaget for å ty til dispensasjoner i et forsøk på å endre deltakerloven for fiske. Nå kan fullmaktene bli strammet inn.

– Sandberg har ikke fått flertall for liberalisering. Nå forsøker han å dispensere seg til ny politikk, hevder næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) ovenfor NTB.

I utgangspunktet er det kun aktive fiskere som kan eie fiskebåter. Bedriften begrunnet ifølge Lofotposten sin søknad med at båteieren vurderte å selge og at fiskemottaket uten denne båten ville miste råstoffgrunnlaget sitt.

Liberalisering

Noe av problemet, slik opposisjonen ser det, er at fiskeriet i og rundt Øksnes er svært aktivt.

– Om begrunnelsen holder her, så er det vanskelig å forstå hvor man skal si nei. I praksis vil dette innebære en liberalisering som åpner for utenlandsk eierskap i norske fiskerier, sier Pollestad.

– Sandbergs linje kan være begynnelsen på slutten for at fiskerne eier fiskebåtene. Jeg mener dette er en helt klar og bevisst strategi fra Sandbergs side. Han prøver å svekke deltakerloven, sier SV-representant Knag Fylkesnes.

Også Fiskarlaget, Fiskebåt og Kystfiskarlaget er kritiske til Sandbergs håndtering.

Vil stramme inn

Fylkesnes viser til at Høyre og Frp tidligere har uttrykt forståelse for industriens ønske om å eie fiskebåter.

– Når en helt vanlig fiskekjøper i Norges rikeste fiskerikommune får dispensasjon, er veien kort til at andre fiskekjøpere får det samme, også utlendinger. Sandberg tar sikte på å innvilge dispensasjoner som så blir til en regel, mener Fylkesnes.

Et representantforslag fra SV om å ramme inn Sandbergs adgang til å innvilge slike dispensasjoner, ligger nå til behandling i næringskomiteen på Stortinget. Innstilling skal avgis 28. november.

– Vi vil ta fra ham retten til å operere på denne måten, sier Fylkesnes.

Avviser

Saken ble tatt opp av Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth i Stortingets spørretime i forrige uke. Der avviste fiskeriministeren at han forsøker å endre deltakerloven eller på annen måte liberalisere regelverket.

Samme budskap ble framført i flere avisinnlegg i Nord-Norge før helgen samt i et svar på et skriftlig spørsmål fra Aps Terje Lien Aasland.

– Jeg kan forsikre om at det er ingen grunn til slik bekymring. Det skal ikke være noen tvil om at deltakerloven ligger fast, og at vi fortsatt skal ha en fiskereid flåte, framholder Sandberg.

Han avviser også bekymringen om at utlendinger nå kan ta nye markedsandeler og viser til at de uansett ikke kan eie mer enn 40 prosent av slike fartøy, verken direkte eller indirekte.

– Når Gunnar Klo AS fikk unntak fra aktivitetskravet for ett bestemt fartøy, var det fordi jeg etter en konkret vurdering fant at selskapet faktisk fyller de strenge vilkårene for unntak som lovgiver har fastsatt i deltakerloven, poengterer han.

Artikkeltags