Oslo (NTB): De borgerlige er enige om at det ikke skal selges nye bensin- eller dieselbiler fra 2025, skriver Dagens Næringsliv. Sammen med et flertall på Stortinget vil partiene også pålegge forbrukerne en ny klimaavgift på strøm.

I en pressemelding fra Høyres stortingsgruppe natt til fredag kalles oppslaget «misvisende».

– Det er ikke snakk om å forby salg av diesel- og bensinbiler i 2025, slik man kan få inntrykk av i Dagens Næringsliv, sier Tina Bru, som er andre nestleder i energi- og miljøkomiteen i en pressemelding natt til fredag.

Hun har ledet forhandlingene om energimeldingen for Høyre og sier hun har vært «opptatt av å styrke de positive virkemidlene for at flere skal velge miljøvennlige biler.»

– Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om et nytt steg på vei mot lavutslippssamfunnet når stortingsmeldingen om energipolitikken nå nærmer seg sluttbehandling i Stortinget, sier Bru.

«Positive virkemidler»

– Høyre, Frp, Venstre og KrF er derfor enige om at regjeringen må sette måltall for hvor mange lav- og nullutslippsbiler vi trenger på norske veier i 2025 for å nå klimamålene når Nasjonal transportplan for 2018-2029 legges fram neste år, sier Bru.

– Hvordan vi skal nå de måltallene, som er ambisiøst beskrevet i fagetatenes rapport, er vi i denne sammenheng ikke blitt enige om, da dette krever virkemidler som også ligger utenfor det energimeldingen skal gi svar på, sier Venstres Ola Elvestuen, som leder energi- og miljøkomiteen.

Til Dagens Næringsliv sier Elvestuen dette:

– Det blir bare salg av nullutslippsbiler i 2025. Folk skal være trygge på at det skal være vesentlig billigere med nullutslipp enn en tradisjonell bil, sier Elvestuen.

Frps Øyvind Korsberg er enig:

– Ja, når vi bruker positive virkemidler som gjør at forbrukeren får gode valgmuligheter, går det i den retningen, særlig når Enova skal rulle ut ladestasjoner for hydrogen.

Elsertifikatpenger til Enova

Frp og de andre borgerlige partiene er også enige om å avvikle den grønne elsertifikatordningen i 2021.

I dag er det slik at forbrukerne betaler 2,2 til 2,5 øre per kWh ekstra på strømregningen. Men etter 2021 vil ikke Frp og de andre partiene at folk skal slippe avgiften, som i et normalforbruk på et 120 kvadratmeter stort rekkehus utgjør cirka 700 kroner årlig. Avgiften skal i stedet øremerkes Enova, som da blir sikret en ny kontantstrøm på 1,2 til 1,5 milliarder årlig – en kraftig økning fra dagens budsjett på 2,5 milliarder. (©NTB)