– Dette må en samlet opposisjon sette en stopper for, sier Marit Arnstad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

1,2 milliarder

Senterpartiets parlamentariske leder kan ikke forstå det dersom regjeringens to støttepartier i det hele tatt kan være med å vurdere endring i konsesjonskraften.

– Det har tidligere vært en bred politisk enighet om eierskap og fordeling av kraftverdiene. Hvis Venstre lar dette skje, svikter partiet totalt sin historiske arv. Da fjernes noe partiet selv innførte i sin tid, mener Arnstad.

Regjeringen ønsker å sette ned et såkalt ekspertutvalg som skal vurdere hele systemet med konsesjonskraft. Ordningen sikret norske fylker og kommuner 1,2 milliarder kroner i 2014. Verst går det utover Vestlandet, Telemark, fjellregionen, Namdalen og Troms og Nordland hvis systemet endres. Pengene vil i så tilfelle falle i produsentenes hender.

Under Knudsen

Sammen med konsesjonsloven, som ble etablert under Gunnar Knudsen (Venstres statsminister red.anm.), danner ordningen en omforent forståelse av hvordan samfunnet fordeler eierskap og verdier knyttet til vannkraft.

Bakgrunnen var at kommuner og fylker som stiller sine naturressurser til rådighet for kraftproduksjon, skal belønnes og få sin del av kraftkaka.

Arnstad mener det bare er begynnelsen på en prosess som ender med at ordningen fjernes, hvis ekspertutvalget settes ned.

I Sverige

Arnstad viser blant annet til nabolandet Sverige som eksempel på virkningen av en opphevelse.

– Rett over grensa for Trøndelag ligger den svenske kommunen Ragunda. Her ligger 10 prosent av all svensk vannkraft. Kommunen får ikke et eneste øre av den grunn. Alt havner i Stockholm og hos Vattenfall. Kommunen sitter lutfattig igjen. Slik må vi ikke få det i Norge, påpeker Arnstad.

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson, Terje Aasland, er også skeptisk til forslaget.

– Her legger regjeringen opp til å fjerne en ordning som belønner kommuner og fylker som stiller sine naturressurser til rådighet for kraftproduksjon, sier han.

Får ikke flertall

Det er lite trolig at Venstre vil være med å fjerne ordningen med konsesjonskraft.

– Tvert imot mener vi at også de som produserer vindkraft bør være med på denne ordningen, sier lederen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen (V), til ANB.

Han er imidlertid klar på at det kan være aktuelt å utrede muligheter for forenkling, satser og innretningen på ordningen.

Han mener det er altfor tidlig å konkludere på dette nå.

Effektiv utnyttelse

Ifølge olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er formålet med ekspertgruppen å oppnå målet om effektiv og samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av vannkraftressursene på en bedre måte.

– Arbeidet skal også ha som mål å forenkle ordningene i dag til verdifulle inntekter for vertskommunene og derfor skal vassdragskommunene være representert i gruppen, sier Tord Lien til ANB.

– Avståelse av konsesjonskraft og betaling av konsesjonsavgift svekker investeringsinsentivene og lønnsomheten i vannkraftverkene direkte. Ordningene gir ikke kraftverkseierne optimale insentiver til samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av vannressursene, legger han til.

Lien avventer nå stortingsbehandlingen. (ANB)