Kjempet for pliktene i Stortinget: – Vi er helt avhengig av fisken i havet, og at den må komme på land for å skape aktivitet

SMILTE IKKE I KOMITEEN: De smiler til fotografen, men det var ikke mye smil da de fortalte næringskomiteen at pliktene må bestå. Fra venstre Kristina Hansen (Nordkapp), Stine Akselsen (Lebesby) og Marianne Sivertsen Næss (Hammerfest).Foto: Privat

SMILTE IKKE I KOMITEEN: De smiler til fotografen, men det var ikke mye smil da de fortalte næringskomiteen at pliktene må bestå. Fra venstre Kristina Hansen (Nordkapp), Stine Akselsen (Lebesby) og Marianne Sivertsen Næss (Hammerfest).Foto: Privat Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

«For de fleste er det lett å se at dette blir et ran.» Ordfører Stine Akselsen var klar i sin tale under stortingshøringen om pliktsystemet.

DEL

KJØLLEFJORD (ifinnmark.no): Meldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet om pliktsystemet for torsketrålerne er nå til behandling i næringskomiteen i Stortinget. Tirsdag ettermiddag var det åpen høring. Lebesby-ordfører Stine Akselsen var én av fire fra Finnmark som fikk komme med innspill til næringskomiteen.

De tre andre var ordfører Kristina Hansen (Ap) i Nordkapp, varaordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) i Hammerfest og hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen (SV) i Finnmark fylkeskommune. Alle var de samstemte i sin konklusjon; nei til fjerning av pliktene.

LES OGSÅ: Motstanden øker mot Sandbergs fiskeforslag

Kjøllefjord rammes hardt

Til Kjøllefjord i Lebesby kommune er det både tilbudsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt. Regjeringenvil kompensere bortfallet av aktivitetsplikten med at 20 prosent av trålerkvotene inndras og fordeles på kystflåten under 15 meter. Videre skal trålselskapene kunne kjøpe seg fri fra tilbudsplikten (tidligere leveringsplikten) for to millioner pr konsesjon.

– Dette skal være kompensasjonen som skal omstille berørte kystsamfunn i landsdelen. Omstilling til hva? Som omstillingskommune gjennom seks år har vi blitt enda mer bevisst på at vi er helt avhengig av fisken i havet, og at den må komme på land for å skape aktivitet, sa Akselsen.

Langt fra nok

Hun viste til at trålkvotene ble gitt for å skape aktivitet hele året.

– Det skaper ikke aktivitet hele året å gi kystfiskerne 20 prosent av trålkvotene. Det er langt fra nok til å holde aktiviteten oppe på de ulike anleggene som vil bli truet med nedleggelse. Og en kompensasjon på 100 millioner er veldig lite penger når vi vet at samfunn som Kjøllefjord mister en evigvarende ressurs, sa Lebesby-ordføreren og fortsatte:

– Jeg finner det også merkelig at kompensasjonen på 100 millioner skal gis til alle samfunn, uavhengig av hvilke plikter det har vært til samfunnet.  Skal kompensasjonen være like stor til Lebesby kommune som mister tre plikter, som til de samfunnene som tilhører en region der det kun er tilbudsplikt?

Har satset 50 millioner

Akselsen framhevet at Lebesby kommune har gjort investeringer og lagt til rette med infrastruktur i den tro at de hadde evigvarende ressurser med plikter til Kjøllefjordsamfunnet, og plikter som garanterte aktivitet. Det er investert i overkant av 80 millioner i moloer, mudring og flytebrygger. 50 millioner av dette har kommunen betalt.

– Dette for å legge til rette for aktøren som har aktivitets-, tilbuds- og bearbeidingsplikt til oss. En aktivitet vi så på som en selvfølge skulle fortsette. For en liten kommune med 1350 innbyggere er 50 millioner mye penger, sa Akselsen.

Frykter anlegg forsvinner

Hun illustrerte viktigheten av arbeidsplassene på følgende måte: 25 arbeidsplasser er knyttet til anlegget med aktivitetsplikt i Kjøllefjord. I forhold til innbyggertall tilsvarer disse 25 arbeidsplassene 1375 arbeidsplasser i Tromsø.

– Som politiker er jeg redd for at forslaget fra Sandberg vil medføre at mange arbeidsplasser kommer til å forsvinne fra viktige hjørnesteinsbedrifter i små lokalsamfunn. Forslaget fra ministeren skaper ikke aktivitet. Nærings- fiskeridepartementet har selv uttalt at de foreslåtte endringene kan føre til at enkelte anlegg blir lagt ned. Alle skjønner at det ikke gagner aktivitet om anlegg blir lagt ned langs kysten, sa en krass ordfører.

– Dette er et ran

Hun mener at regjeringen ikke tar samfunnsansvar. Man bruker ikke den viktigste ressursen, som er fisken, til å opprettholde bosetting og aktivitet langs kysten.

– Regjeringen vil fjerne alle tre pliktene samtidig som vi skal få en kompensasjon på 20 prosent av trålråstoffet tilbake som et plaster på såret. For de fleste er det lett å se at det er et ran! Samfunnet vårt er taperen. Det her er ikke en fiskeripolitikk for kysten. Vi har behov for at det leveres fisk over kai, hele året, og like viktig, vi trenger aktivitet på land, sluttet Lebesby-ordfører Stine Akselsen.

Artikkeltags