Stavanger (NTB): Regjeringen åpnet mandag for nominasjoner til blokker som skal være med på 24. konsesjonsrunde. Målet er å utlyse konsesjonsrunden før sommeren neste år.

Det vil kunne bety at selve tildelingen av de aktuelle områdene kan finne sted i 2018.

De nummererte konsesjonsrundene omfatter de åpnede, umodne delene av norsk sokkel, der potensialet for å gjøre store funn er størst.

I Barentshavet vil det i allerede tildelt areal forgå utstrakt leteaktivitet de neste årene. Her vil hensynet til skrittvis utforskning legges til grunn for 24. konsesjonsrunde, melder Olje- og energidepartementet

Departementet åpner også for nominasjoner i Norskehavet og Nordsjøen. (©NTB)

Solberg: Viktig med fortsatt aktivitet på norsk sokkel

Regjeringen mener det er grunn til å tro på en fortsatt sterkt interesse fra oljeselskapene om å delta i 24. konsesjonsrunde.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var tydelig fornøyd etter at regjeringen mandag inviterte oljeselskapene til å spille inn hvilke områder de finner interessant for søkevirksomhet.

– Jeg forventer at interessen for å være med aktivt på norsk sokkel er relativt god, det så vi i 23. runde. Sammenlignet med runder som har vært tildelt andre steder i verden, hadde vi fortsatt en ikke ubetydelig interesse for disse arealene. Det vil vi også se nå, sier Lien til NTB.

– Så er det klart at i løpet av neste sommer vil vi vite veldig mye mer om geologien i de nyåpnede områdene i Barentshavet Sørøst. Gjør vi de funnene som vi håper og tror vi kommer til å gjøre der, så tror jeg dette blir veldig fruktbart, sier han.

Statsminister Erna Solberg (H) mener det viktigste er at selskapene kan jobbe i områder de allerede er i, slik at de kan utnytte synergieffekter.

– Den største utfordringen politisk er nok at miljøbevegelsen mener vi skal stoppe opp oljevirksomheten. Det mener ikke vi. Det kommer til å være mindre aktivitet i norsk olje- og gassvirksomhet i årene framover, men vi mener det er viktig å styre den aktivitetsnedgangen på en måte som gjør at det ikke gir uforutsigbare og store konsekvenser for det norske samfunnet, sier hun.

SV krever stans av 24. konsesjonsrunde

SV reagerer på at regjeringen mandag utlyste 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

– SV mener arbeidet med 24. konsesjonsrunde må stoppes. Norge må prioritere å avklare hvordan vi skal bidra til at olje blir liggende ubrukt, slik at klimaendringene bekjempes, sier partileder Audun Lysbakken.

– Verden har allerede funnet mer fossil energi enn hva klimaet tåler. Da er det uklokt av regjeringen å haste videre med å tildele oljeindustrien enda flere leteområder, sier han.

– Viser hvor hult klimaengasjementet er

Utlysningen av en ny leterunde på norsk sokkel blir tatt imot med skuffelse av miljøbevegelsen.

Regjeringen utlyste mandag oppstart av 24. konsesjonsrunde.

– Dette viser hvor tomt og hult regjeringens klimaengasjement faktisk er. I stedet for å begynne den svært nødvendige omleggingen av norsk økonomi, og ikke minst alle de arbeidsplassene som i dag er innen olje og gass, velger regjeringen å gjøre Norge mer oljeavhengig, sier Naturvernforbundets nestleder Silje Lundeberg.

Forbundet reagerer også sterkt på utsagnet fra statsminister Erna Solberg (H) om at det bør åpnes for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

– I sin iver etter «ny stimulans» for områdene, velger hun å overse de naturverdiene som er her, og de 6.500 fornybare arbeidsplassene som vil kunne trues av eventuell olje- og gassvirksomhet, sier Lundberg. (©NTB)

Solberg ønsker oljeleting i Lofoten og Vesterålen

Oljekrisen gjør at statsminister Erna Solberg (H) mener at Lofoten og Vesterålen bør åpnes for oljeleting. Hun er klar på at dette fortsatt er Høyres standpunkt.

– Jeg mener vi bør utvikle Lofoten og Vesterålen. Samtidig er jeg klar over at det er en politisk vanskelig sak, en symbolsak i Norge. Men det er klart at for verdiskapingen for Norge er dette viktig. Ikke minst fordi det ligger mye infrastruktur som en kan trekke oppover, ville det vært gunstig å utvikle de områdene, sier hun til Dagens Næringsliv.

Solberg deltar mandag på oljemessen i Stavanger. Siden forrige messe i 2014 har oljeprisen stupt og titusenvis av arbeidsplasser gått tapt. Statsministeren mener at det likevel er gode framtidsutsikter for næringen.

– Dette er en viktig næring i lang tid fremover, selv om vi snakker om omstilling og endringer. Vi skal hjelpe til at slik at de har areal til utvikling, sier Solberg.

I regjeringsforhandlingene med samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti ble det vedtatt å ikke konsekvensutrede Lofoten og Vesterålen. Men Solberg er klar på at dette fremdeles er et aktuelt tema for Høyre.

– For Lofoten og Vesterålen hadde det vært positivt om en hadde fått til den type aktivitet. Det har vært fraflyttingsområder som trenger en stimulans. Jeg mener at det er fullt mulig å gjøre dette på en bærekraftig måte som gjør at det kan leve godt sammen med andre næringer. Det er vårt primærstandpunkt, understreker hun.

Statoil-sjefen: – Politikerne kan ikke skyve olje-beslutning foran seg

Stavanger (NTB): Statoil-sjef Eldar Sætre mener politikerne har nok informasjon til å ta en beslutning om oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen.

Regjeringen inviterte mandag oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsker skal være del av den 24. konsesjonsrunden.

Da oljemessen ONS åpnet i Stavanger mandag, understreket Sætre at tiden går, og at det er viktig å ta en beslutning om leteområdet.

– Vi tror det er riktig at politikerne har et grunnlag å fatte beslutninger på. De kan ikke bare skyve dette foran seg, sier Sætre til NTB.

– Vi må gå løs på en konsekvensutredning, tiden går på norsk sokkel. Vi er tydelig på at i 2022-2023 er de fleste av prosjektene våre på norsk sokkel gjort, og da trenger vi rett og slett nye muligheter. Vi mener vi må se på Lofoten og Vesterålen, sier han.

Sætre erkjenner at det er utfordringer knyttet til oljeleting i området.

– Vi skal gjøre dette på en respektfull måte sett opp mot andre interesser, sier han. (©NTB)