Nekter å si om det er kommet flere tilbud på kystruten

Hurtigruten leverte tilbud, men Samferdselsdepartementet er taus om de fikk flere konvolutter.