Politimesteren i Troms har utstedt et forelegg på 800.000 kroner til oppdrettsselskapet Mowi i kjølvannet av et utbrudd av infeksiøs lakseanemi ved et anlegg.

Selskapet ble anmeldt av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, som mente Mowi ikke hadde vært tilstrekkelig aktsomme i tømmingen av lokalet i forbindelse med utbruddet.

– Politiet vurderer at Mowi ASA har brutt matloven ved å ikke ha vært tilstrekkelig aktsom, slik at det oppsto fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom. Videre vurderer politiet at kravene til å etablere og gjennomføre systematiske kontrolltiltak i akvakulturlovens § 23 og IK-akvakultur § 5 er brutt, heter det i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

I forelegget er det vist til at en ansatt i mai 2020 kuttet hull i bunnen på en notpose og slapp en mindre mengde død fisk ut i havet fra anlegget.

Det forelå heller ikke risikovurdering, prosedyrer og opplæring som ga tilstrekkelig veiledning for tømming av merder under nedstenging av anlegg når det var fare for spredning av smittsom dyresykdom, skriver Fiskeridirektoratet.

Mowi har vedtatt forelegget.