Forvaltning av kapital, høyeste prioritert hos kundeservice og invitasjoner til ulike arrangementer.

Det er noe av det DNB kan friste med, når landets største bank lanserer sitt ferskeste tilbud til nordlendingene: Private Banking.

Konseptet er forbeholdt bankens rikeste og mest velhavende kunder, opplyser Nils Petter Hansen, som skal lede den nystartede private banking-avdelingen i Nord-Norge med base fra DNBs lokaler i Tromsø.

- Dette er et tilbud til de velstående som ønsker rådgivning på hvordan de skal eie og forvalte kapitalen, og ikke minst videreføre den. I hovedsak gjelder dette bedrifter og privatpersoner som har minst fem millioner kroner i fri likviditet, sett bort fra hus, hytte, båt og liknende, sier Hansen til Nord24.

En landsdel i vekst

Så hvor mange nordlendinger kan skryte på seg å ha fem millioner kroner eller mer stående lett tilgjengelig på konto?

En god del, ifølge Hansen.

- Nord-Norge har hatt en god økonomisk vekst de siste årene, og mange har tjent gode penger, sier Hansen, og nevner oppdrett, fiskeri, eiendom og bygg/anlegg som næringer hvor det har vært solid inntjening.

- Man tenker at landsdelen vår mangler kapital til å investere i gode prosjekter, og til en viss grad er det sant. Men det er mye privat kapital i omløp også i våre tre nordligste fylker. For å ha mulighet til å være med når de riktige investeringsmulighetene dukker opp lokalt i Nord-Norge, er det viktig å ha forvaltet kapitalen godt og sikkert på forhånd, sier Hansen.

Over 50 millioner kroner

DNB estimerer at rundt 50 nordlendinger har en skattbar formue på over 50 millioner kroner.

- Og det er veldig mange som har over fem millioner kroner. Vi snakker nok om flere hundre, sier Hansen.

Han peker på at formuende personer og bedrifter vil kunne ha behov for hjelp til å forvalte sine verdier spesielt i tider hvor rente er lave – slik som nå.

- En aktiv forvaltning er nødvendig for at en formue skal kunne ha den samme kjøpekraften i fremtiden som i dag, sier Hansen.

DNBs private banking-avdeling i Tromsø vil inntil videre bestå av kun Hansen selv, som skal samarbeid med kolleger i Trondheim som har jobbet med Nord-Norge tidligere.

- Vi kommer nok til å bli flere «Private Bankere» i nord underveis, sier Hansen.

«Private Banking» innebærer, i tråd med sitt engelske opphavsuttrykk, at de få kundene som er formuende nok til å benytte seg av tjenesten, skal få en betydelig mer personlig oppfølgning og bredere rådgivning enn ordinære bankkunder.

Arrangementer og seminarer

DNB profilerer sin Private Banking-tjeneste som «en helhetlig formuesforvaltning». Det innebærer at kundens midler kan investeres i enkeltaksjer, aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og førshandlede fond. I tillegg kommer rådgivning og bistand ved arveoppgjør, generasjonsskifte i bedrifter eller kjøp og salg av eiendom.

- Vår erfaring er at noen bedriftseiere ikke har noen nære relasjoner som er aktuelle for å videreføre driften. Da er vi en samarbeidspartner og rådgiver i en prosess for salg, samtidig som vi kan hjelpe med å forvalte kapitalen og gi skattemessig rådgivning rundt dette, sier Hansen.

- I tillegg vil våre private banking-kunder bli invitert med på ulike arrangementer, som eksempelvis faglige seminarer eller sosiale tilstelningr, sier Nils Petter Hansen.

- Og i Nord-Norge finnes det ikke et tilsvarende tilbud i dag?

- Det er andre finansinstitusjoner som tilbyr formuesforvaltning, men de har ikke den samme bredden som det legger opp til, sier Hansen.