PTG intensiverer satsingen på industri- og marinemarkedet i Storbritannia, og har etablert et nytt selskap i Skottland som skal bidra med salg og service overfor sjømatindustrien der. PTG har allerede fått på plass ledelse av det nye selskapet.

Dette skriver PTG selv i en pressemelding mandag morgen.

- Vi etablerer oss i Skottland for å yte service lokalt til våre eksisterende kunder innen fiskeflåten og landbasert fiskeoppdrett. I tillegg ønsker vi å styrke vårt lokale salg og markedsføring av PTG-produkter og løsninger til det skotske sjømatmarkedet, sier konsernsjef i PTG, Terje Arnesen, i pressemeldingen.

Skal velge lokasjon

Julian Ramsey er ansatt som general manager i det nyetablerte selskapet PTG UK Ltd. Ramsey har over tretti års teknisk- og ledererfaring fra maritim industri, blant annet som leder av MacGregors fiskeridivisjon i Peterhead, Skottland siden 2007.

Det er foreløpig ikke bestemt hvor PTG-kontoret skal ligge. Det vil bli tatt en beslutning om dette i løpet av sommeren.

Hovedmarkedene for PTG i Skottland vil være marine og industri med løsninger som RSW-anlegg (systemer for nedkjøling av sjøvann om bord i skip), varmepumper, fryseri- og is-systemer.

- Vi vurderer flere alternative lokasjoner, og Peterhead eller Fraserburgh er blant de mest aktuelle. Peterhead er den største hvitfiskhavnen i Europa når det gjelder verdi av landinger, og inkluderer en pelagisk flåte og noen større prosessanlegg.

- Fraserburgh er hjemsted for en veldig stor flåte av skotske pelagiske trålere, reketrålere og hvitfisktrålere. Siden vi også er nær Aberdeen, er vi bare en times flytur fra Shetland hvor en stor del av den skotske pelagiske flåten er basert, og i tillegg til en betydelig hvitfiskflåte på Shetland, sier Ramsey i pressemeldingen.

Spredte anlegg

Han legger til at når det gjelder service og salg til oppdrettsnæringen så finnes det egentlig ikke én best mulig plassering ettersom anleggene er spredt rundt hele kysten av Skottland.

- Uansett hvor vi velger å plassere oss i Skottland så vil vi helt sikkert kunne tilby rask og effektiv service til ethvert oppdrettsanlegg på det skotske fastlandet, avslutter Julian Ramsey, påtroppende General Manager i PTG UK Ltd.