TROMSØ (Nord24.no): Avtalen innebærer at Cargill forplikter seg til å kjøpe og markedsføre hele Rana Grubers produksjon av hematitt de neste ni årene.

Det er en eksklusiv avtale hvor Cargill forplikter seg til å kjøpe og markedsføre hele Rana Grubers produksjon av hematitt, rundt 1,7 millioner tonn jernmalmkonsentrat i året.

– Utvidelsen helt til 2030 underbygger den høye kvaliteten i produktene våre, gir oss forutsigbarhet i mange år og representerer en forlengelse av det verdifulle samarbeidet med Cargill, sier Gunnar Moe, administrerende direktør i Rana Gruber.

Co₂-kutt

Rana Grubers totale produksjonskapasitet er årlig på 1,8 millioner tonn jernmalmkonsentrat, hvor hematitt-konsentrat er selskapets viktigste produkt som utgjør mer enn 90 prosent av produksjonen.

Forlengelsen muliggjør at de to selskapene sammen kan hjelpe kunder i den globale stålindustrien med å redusere sine karbonutslipp ved å tilby jernmalm av høyere kvalitet og med høyere jerninnhold, og med CO₂-fri produksjon i Mo i Rana fra 2025, ifølge en pressemelding.

Høyere jerninnhold

Avtalen gjør at RanaGruber kan fokusere på kjernevirksomheten; fortsatt effektiv utvinningen av jernmalm kombinert med at jerninnholdet løftes fra 62 til 65 prosent i produksjonen.

Rana Grubers hematittkonsentrat har høyt jerninnhold, noe som gjør at stålverkene kan kutte sine CO₂-utslipp kraftig.

Kutter alle CO₂-utslipp

Rana Gruber har i dag bransjens laveste utslipp og CO₂-utslippene fra produksjonen ligger 40 prosent under gjennomsnittet av jernmalmprodusenter globalt.

Innen 2025 skal Rana Gruber fjerne alle CO₂-utslipp gjennom elektrifisering av maskin- og transportaktivitetene.


Om Rana Gruber

  • Rana Gruber AS er en norsk utvinner av jernmalm etablert i 1964, med aktiviteter og drift basert på mer enn 200 års erfaring fra utvinning av jernmalm.
  • Selskapet utvinner jernmalm og jernmalmkonsentrater til bruk i flere, ulike industrier.
  • Produktene er basert på selskapets egne jernmalmforekomster rundt Mo i Rana, som er oppgradert og tilpasset for bruk og eksportert til kunder over hele verden.
  • Rana Gruber har 276 ansatte og en produksjonskapasitet på 1,8 millioner tonn med jernmalmkonsentrat (hematitt og magnetitt) og spesialprodukter. Hovedkontoret er lokalisert i Mo i Rana i Norge

Om Cargill

  • Cargills 155 000 ansatte på tvers av 70 land.
  • 155 år med erfaring med ny teknologi
  • Kunder innen mat, landbruk, finans og industri i mer enn 125 land.
  • Cargills Metall-divisjon har hovedkontor i Singapore