Raymond visste ikke hva han skulle gjøre med pengene. Nå får disse elevene flunke nytt utstyr

Starter innsamlingskampanje for yrkesfag.