Onsdag presenterer departemenet sin strukturmelding for hvordan høyere utdanning skal organiseres i Norge. Det har i forkant vært mange fusjonsprosesser, og universitetene og høgskolene i Nord-Norge har kjempet om posisjoner. Universitetet i Tromsø er fra før fusjonert med Høgskolen i Alta og kommer nå etter alle solemerker til å innfusjonere både Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Universitetet i Nordland har i ettertid av dette vendt blikket sørover og fridd til Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Rektor Pål Pedersen ved Universitetet i Nordland venter ingen overraskelser.

På en pressekonferansen onsdag vil kunnskapsministeren høyst sannsynlig si at Høgskolen i Nesna skal fusjoneres med Universitetet i Nordland (UiN), og at departementet ser positivt på at Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og UiN lager analyser med tanke på en mulig fusjon.

Ingen tvang

– Ja, vi regner med at det blir noe sånt som blir sagt om vår prosess, sier Pål Pedersen.

 Stortingsmeldinga om struktur i høyere utdanning skal behandles før sommeren. Departementet legger ikke opp til tvangsfusjoner, men følger institusjonenes styrevedtak.

Sørover

Det var i januar i fjor at kunnskapsministeren proklamerte strukturendringer i høgskole- og universitetssektoren. Torbjørn Røe Isaksen vil ha høyere kvalitet og færre institusjoner. Siden har institusjonene satt opp sine ønskelister.

Etter en opphetet debatt, kunngjorde Røe Isaksen allerede i fjor høst at Nord-Norge fortsatt skal ha to universiteter. Men med tanke på fusjon, får ikke UiN sine førsteønsker innfridd. Høgskolene i Narvik og Harstad vil heller til Tromsø enn til Bodø.

Bortsett fra Samisk høgskole blir det ingen selvstendige høgskoler igjen i Nord-Norge.

Rektor Pål Pedersen forventer at presentasjonen onsdag også vil dreie seg om finansiering av sektoren.

– Så langt vet vi mindre om hvordan de tenker finansiering enn struktur, sier han. UiN har tidligere etterspurt mer likebehandling av de nye og de gamle universitetene, uten å ha fått svar på dette.