Reidar saksøker Hurtigruten for hundretusener: - Deres fremstilling er grovt feil

SAKSØKER: Reidar Wirum Bye i Fjellanger Widerøe krever 300.000 kroner for at Hurtigruten brukte 94 flyfotografier for lenge.

SAKSØKER: Reidar Wirum Bye i Fjellanger Widerøe krever 300.000 kroner for at Hurtigruten brukte 94 flyfotografier for lenge.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Hurtigruten og Fjellanger Widerøe krangler så busta fyker over bruken av 94 flyfotografier, som ble brukt som et prøveprosjekt om bord i et av hurtigruteskipene.

Som Nord24 skrev i februar, er partene enige om at de 94 bildene ble brukt et år for lenge i forhold til avtalen.

Uenigheten dreier seg imidlertid om hvilken pris Hurtigruta skal betale for glippen de har erkjent å ha begått. Selv mener konsernet at de 10.000 kronene som Fjellanger Widerøe allerede har mottatt er nok.

Blir full rettssak

Flyfotografi-leverandøren krever imidlertid 300.000 kroner for bildebruken, som opprinnelig inngikk i et prøveprosjekt, hvor man skulle la bildene rulle over informasjonsskjermene om bord på skipet.

Da Nord24 omtalte saken sist, forsøkte man å finne en minnelig løsning. Det lyktes ikke. Nå blir det full rettssak i Nord-Troms tingrett 28. mai.

Hurtigruten mener at avtalen var at de skulle betale 3000 kroner i året per skip, dersom prøveprosjektet ble implementert på alle elleve hurtigruteskipene, til sammen 33.000 kroner i året. Derfor mener de også at Fjellanger Widerøes krav på det tidobbelte er urimelig høyt.

Det er en beskrivelse som Fjellanger Widerøe ikke kjenner seg igjen i.

Daglig leder og eier Reidar Wirum Bye mener Hurtigruta opptrådte uredelig, da de for fire uker siden uttalte seg om avtalen overfor Nord24.

- Kommentarene er så tendensiøse og grovt feilaktig at vi må korrigere dette, selv om vi ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i media. Men vi er nødt til å tilbakevise Hurtigrutens utidige forsøk på grovt villedende forhåndsprosedyre, sier Bye.

Aldri en avtale

Han hevder at det aldri har eksistert en avtale om årlige betalinger på verken 3.000 eller 33.000 kroner i året.

Regnestykket ble aldri formalisert, men ble ifølge Bye kun fremlagt som en fremtidig mulig finansieringsmodell, dersom prøveprosjektet skulle bli videreført.

Da det ikke skjedde, kom det heller aldri i stand en avtale, argumenterer Bye.

- I 2009-10 var Hurtigrutens elendige økonomiske situasjon kjent for de fleste. For å imøtekomme en utfordrende situasjon og fortsatt få til en utrulling av informasjonssystemet, sa vi oss villige til å fordele vår prosjektpris på cirka 125.000 kroner over tre år, fordelt på 11 skip, sier Bye, og fortsetter:

- Dette skulle gjelde over tre år, og var også koblet opp mot et definert omsetningsnivå på en DVD, hvor flyfotografiene skulle selges til skipenes gjester. Dette tilbudet ble aldri akseptert av Hurtigruten. Uttalelsene til Hurtigruten bygger på en forutsetning av at denne avtalen ble akseptert av begge partene, men det forelå altså aldri en avtale.

- Vi baserer derfor vårt krav på tilvirkningsoppdrag på 2500 kroner per fotografi, minus 50 prosent storkunderabatt, et krav som er doblet etter bransjestandarden ved misbruk av opphavsrettigheter. Her snakker vi om et misbruk på ett år, sier Bye.

Håper på løsning

Wirum Bye håper imidlertid fortsatt på å komme til enighet med Hurtigruten.

- Jeg håper de besinner seg, og er villig til å sette seg rundt forhandlingsbordet, sier han.

Kommunikasjonsrådgiver Stein Lillebo sier til Nord24 at det eneste tallet de noensinne har fått å forholde seg til fra Fjellanger Widerøe er regnestykket på 33.000 kroner året.

- Derfor er det dette vi forholder oss til. Utover det har vi ingen flere kommentarer. Vi skal legge vår sak frem for retten og ikke i media, sier Lillebo til Nord24.