Gå til sidens hovedinnhold

Går videre med hotellplanene

Artikkelen er over 3 år gammel

Formannskapet vil gå videre med Buchardts hotellplaner på Rønvikfjellet.

BODØ (an.no): Torsdag skulle formannskapet gi rådmannen beskjed om det var stemning for å gå videre med planene. Formannskapet, minus Rødts to representanter, sa ja til at arbeidet med reguleringsplan på Turisthytteplatået settes i gang.

Les Rødts forslag som ble nedstemt i formannskapet.

– Et ikon

– Dette blir et ikon for byen, sa Morten Melå (Ap) som også sa at det er viktig å få utbedre veien. Det er en formidabel økning i besøk til Keiservarden med Keiserstien.

– Ap har ikke gitt blankofullmakt. Vi er positive til prosjektet, men dette er bare starten, sa Melå.

   I tillegg til rådmannens anbefaling om å gå videre med planene, ba formannskapet om at rådmannen, i en ny sak, utreder ny atkomstløsning til turisthytteplatået. Herunder også tilførsel av strøm, fiber, vann og avløp, samt oppgradering av parkeringsplass.

Det settes høye krav til klimaavtrykk og miljøvennlige løsninger i utformingen av hotellet og tilliggende infrastruktur.

I samme sak skal det også gjøres en vurdering av hvordan tilgjengeligheten for allmennheten blir ivaretatt ved bygging av et hotell i dette området.
Saken legges fram for politisk behandling innen høsten 2017.

Vet ikke nok

Svein Olsen (Rødt) sa at det som er bra med saken er at man får en skikkelig og forhåpentligvis grundig sak om hva som skal skje på Rønvikfjellet.

– Dette er antakelig byens viktigste utfartsområde. Også Rødt ser positivt på at det skjer noe der. Men vi er uenige om hva som skal skje. Vi inviteres til å gjøre et prinsippvedtak, men samtidig står det at saken ikke gir svar på de prinsipielle spørsmålene. Jeg er litt usikker på hvordan dette prosjektet ser ut. Rødt har også hatt møte med eierne, men vi vet ikke nok.

– Brutalisering

Olsen mente at et hotell på Rønvikfjellet vil være en brutalisering av utsikten som turistene kommer for å se.

Hans partikollega og varaordfører Synne Bjørbæk mente at hotellplanene verken er i tråd med tenkning om friluftsliv eller helhetlig langsiktig byplanlegging.

– Jeg stusser over at folk mener at dette vil øke Rønvikfjellets attraktivitet. Hvorfor stanse der – hvorfor ikke smekke opp et 20 etasjes hotell på Mjelle? Jeg tror ikke Lofotens attraktivitet handler om hotellbygging. Det handler om fantastisk natur. 

Hotell på Mjelle?

– Man plasserer ikke et hotell på Svolværgeita. Dette vil forringe området. Vi kunne sikkert vært med på fjellheis og det ene og det andre. Men et hotell vil endre hele områdets karakter. Jeg har et ønske om at formannskapets medlemmer tenker seg om en gang til.

Rådmannen presiserte at innstillingen om å gå videre med planene ikke skal oppfattes som en beslutning om infrastruktur. Bystyret vil få en eventuell reguleringsplan til behandling.

– Hvis det er politiske signaler om at dette er dødt, dette ønsker vi ikke, er det greit å få det signalet nå, så slipper vi å bruke tid på saken. Veien opp til Turisthytteplatået må for øvrig utbedres uansett – om det kommer hotell eller ikke.

Turistene

Allan Ellingsen (Frp) sa at én av utfordringene Bodø har er at turistene er der i kort tid.

– Et hotell på denne tomta kan forandre det. vi ønsker alle at noe skal skje der, men er uenige om hva og om man skal spleise på veien. Hundre nye arbeidsplasser vil tilføre byen utrolig mye. Vi kan ikke si nei til det.

– Ikke spøkelsesbygning

Ida Gudding Johnsen (V) sa at hun ikke ser noen likhet med Svolværgeita eller Mjelle.

– Det står allerede en bygning på Rønvikfjellet. Dette må gjøres slik at det tilfører området noe. Og jeg tror ikke det er fare for et spøkelsesbygg. De investeringer som gjøres, gjøres ikke på måfå, sa Gudding Johnsen til Svein Olsen som minte om at tida gikk fra Turisthytta og mente man ikke har noen garanti for at det ikke skjer igjen.

– Byutvikling

Bente Haukås (Kr F) sa at byen har så mye spennende på gang når det gjelder byutvikling.

– Vi kan jo begynne her. Bodø er underkommunisert når det gjelder turisme, og dette er et veldig spennende prosjekt. Jeg håper virkelig at vi får realisert dette.

Enstemmig i 2009

Grethe Fjærvoll (H) minnet om at det i 2009 var et enstemmig planutvalg som sa ja til et 20 etasjes høyt hotell.

– Forutsigbarhet er viktig, så når vi er kommet til 2017, skal vi også være positive til hotellplaner på Rønvikfjellet. Det er nettopp næringslivet som skal hjelpe oss med å fylle den smarte byen med innhold.

Hun minnet om at det ikke er snakk om toppen av Keiservarden, men Turisthytteplatået og sa at Keiserstien er ikke bare et friluftsprosjekt, med også en turistsatsing.

Vedtaket

Formannskapet gir altså sin tilslutning til at utbygger går videre med planer for å bygge hotell på Rønvikfjellet.

Rådmannen mener dette er et spennende utviklingsprosjekt som kan gi byen et spektakulært nytt utsikts- og utfartspunkt, som samtidig vil bedre hotellkapasiteten og gi flere arbeidsplasser. Samtidig er tomta utfordrende både fordi den ligger i byens utfartsområde/friluftsområde, og fordi vei, vann og avløp gir noen utfordringer.

66 millioner kroner

Byggemodningskostnadene stipuleres til 66 millioner kroner. Men rådmannen understreker at han ikke i denne saken vurderer utbyggers ønske/krav om at kommunen skal dekke investeringskostnadene til vei, vann og avløp. Det blir gjort når planene blir konkretisert og reguleringsplan fremmet.

Ørnestedet AS, som eier området, har antydet at prisen for vei ikke nødvendigvis trenger å bli høyere enn 20 millioner. Partiet Rødt som har protestert mot planene, har på sin side karakterisert det som urealistisk. Veien alene er stipulert til 60 millioner. Det inkluderer ny slyngetrasé øverst, samt utbedring av andre deler av Fjellveien.

Buchardt

I april i år henvendte dagens eiere av Turisthytta seg til Bodø kommune. De ønsket et møte for å drøfte utbyggingsplaner sammen med eiendomsutvikler Arthur Buchardt. Rådmannen ønsker å fremme en sak for å orientere bystyret om planene, uten at de nå skal ta stilling til et eventuelt prosjekt. Det kan bystyret gjøre når planene er mer konkrete, mener rådmannen.

Forrige runde

I 2009 behandlet planutvalget en prinsippsak om reguleringsplan for Turisthytta. Da åpnet utvalget for at tiltakshaverne på Turisthytta kunne starte en reguleringsprosess med tanke på å etablere hotell der. Forutsetningen var blant annet at atkomsten ble utbedret og at allmennhetens tilgjengelighet ble ivaretatt. De satte også høye krav til den arkitektoniske utformingen av hotellet.

Vedtaket ble ikke videreført siden hotellplanene ikke ble fulgt opp. Men rådmannen viser til denne saken og mener at forutsetningene som ble lagt da, må videreføres.

250 rom

Nå er altså planer for hotell på Rønvikfjellet igjen blitt aktualisert. Det er snakk om hotell med ca. 250 rom der Turisthytta ligger.

– Det skal etableres kommunal infrastruktur fram til tomtegrensen. Rådmannen tar ikke nå stilling til planene, men viser til vedtaket fra 2009. Samtidig som det kan sies å være nye faktorer som er kommet til etter 2009, og som må vurderes, heter det i saksframlegget til formannskap og bystyre.

Usikkerhet

Rådmannen påpeker at det ikke er framlagt fullstendig dokumentasjon på hvem som skal drive hotellet.

I møter har utbygger understreket at han vil bruke landets beste arkitektmiljø og tilpasse bygget til terrenget.

– Kommunen har imidlertid ikke sett disse planene og har således ikke grunnlag for å vurdere realitetene, sier rådmannen.

Veien

Utbedring av veien opp til turisthytteplatået er aktualisert av flere grunner. Ikke minst er det blitt et stort utfartsområde for Bodøs befolkning etter at Keiserstiden kom. I seg selv er dette et argument for at veien burde vært oppgradert, mener rådmannen.

Utbedring av veien er blitt utredet før, i 2007, også da i forbindelse med mulig oppstart av regulering for hotellprosjekt. Men ingen av løsningene som ble foreslått da tilfredsstiller dagens krav som blant annet sier maks 8 prosents stigning.

– Det å avvike fra veinormalen kan påvirke kostnadene med ny vei i positiv retning. Dette må vurderes nærmere i egen sak, heter det i saksframlegget som skisserer ulike løsninger med slyngvei og tunnelløsning. Uansett må Fjellveien oppgraderes og utvides med fortau.

Vann og avløp

Vannforsyningen til området er god i og med at basseng Rønvikfjellet ligger der. Men Turisthytta er ikke tilknyttet kommunalt avløp.

Totale byggemodningskostnader er stipulert til ca. 66 millioner kroner. Da er ikke erverv av grunn til vei tatt med.

Går man for tunnel, blir prisen høyere.

Landskap og miljø

Rådmannen nevner flere stikkord om hva som må vurderes videre i prosessen:

Et større hotell på 10–12 etasjer vil visuelt synes fra hele byen, flere topper i Bodømarka, fra Børvasstindene og fra sjøsiden.

Det må vurderes om lokaliseringen utenfor sentrum vil øke behovet for transport og ikke bidra til målet om en smart og miljøvennlig byutvikling.

Et eventuelt hotell på Rønvikfjellet vil øke trafikken fra Nordstrandveien og gjennom boligområdene i Fjellveien.

Flott utsiktssted

Rådmannen påpeker at turisthytteplatået er et flott sted å kunne etablere et utsiktspunkt og et bygg med spektakulær og norsk arkitektur som tilpasser seg omgivelsene. Det er flere eksempler på slike prosjekter rundt i Norge på naturskjønne steder, sier han.

Han understreker at byen har behov for flere hotellsenger, ikke minst i forbindelse med ny by-ny flyplass- aktiviteten, og at en investering på 500–600 millioner kroner vil bety et betydelig antall arbeidsplasser.

Kommentarer til denne saken