En detalj gjør at de sliter med å selge gigantprosjektet. Nå ber de kommunen om hjelp

- Jeg kan ikke se at det er et problem.