Rektor inviterte på Praha-tur til 1,7 mill.kroner. Medaljens bakside var dugnad for lærerne

Tillitsvalgte fikk to dagers frist.