Prisen økte med 3,7 millioner kroner på seks år. Forklaringen til Remiks er ikke god nok, mener europeisk tilsyn

ESA er i gang med undersøkelser mot det kommunalt eide søppelselskapet.