Renta på nye boliglån med fast rente går ned langt raskere enn fastrente. Det viser statistikk fra SSB som følger rentesatsen i et utvalg av banker og kredittforetak. Fastrenta på nye lån med pant i bolig til husholdningene gikk ned med 0,28 prosentpoeng i løpet av februar. Renta på utestående beholdning av boliglån falt med 0,05 prosentpoeng i samme periode. For desember i fjor gikk fastrenta ned med 0,07 til 3,28 prosent, mens renta på nye boliglån med flytende rente gikk ned med 0,05 prosentpoeng til 3,49 prosent.

Det er nå mulig å få fastrentelån under 2,50 prosent rente (for 3 år) hos flere av de landsdekkende bankene våre. Det viser tall fra Finansportalen. Også for bindingstider på 5 og 10 år er det historisk lave renter.

Banksjef for personmarked i Sparebank1 Nord-Norge Lars Nymo Trulsen sier årsaken er en forventning om at renten skal være lav over tid.

- Lange renter ligger lavere enn korte renter.

- Dermed er det heller ikke et argument om å hoppe på fastlån, når det forventes lavere flytende rente?

- Det er riktig. Slik rentebanene fra Norges Bank er nå kan man spekulere seg i hjel om det er lønnsomt å binde i tre, fem eller ti år. Det vil være vanskelig å gi råd om. Fastrente gir derimot trygghet. Derfor bør man ta utgangspunkt i privatøkonomien. Er den av en sånn art at det er lurt å binde deler av eller hele lånet, er mitt råd å hoppe på fastrente.

Figur 1. Rente på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Men det er sannsynlig at også den flytende renta skal ned. Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1-Gruppen, kjent fra «Luksusfellen» på TV, har uttalt til Nord24.no at han tolker de lave fastrentetilbudene som et signal om at det vurderes som sannsynlig at den flytende renta kommer til å falle ytterligere.

- Alt tyder på at vi kommer til å ha lave renter ei god stund framover. Så langt vi kan se er det ingenting som tyder på noe rentehopp. De som får trøbbel ved en renteoppgang bør kanskje vurdere å binde renta nå, men de som har en grei økonomi lever godt med flytende rente.

Banker og kredittforetaks renter på utlån med pant i bolig til husholdningene

  Februar 2015 Januar 2015 Månedsendring
Totale nye utlån med pant i bolig 3,02 3,19 -0,17
Inntil 3 måneder (flytende rente) 3,1 3,22 -0,09
Over 3 måneder (fast rente) 2,53 2,81 -0,28
       
Nye rammelån med pant i bolig 3,04 3,17 -0,13
       
Nye nedbetalingslån med pant i bolig 3,01 3,19 -0,18
Inntil 3 måneder (flytende rente) 3,12 3,22 -0,1
Over 3 måneder (fast rente) 2,53 2,81 -0,28
       
Totale utestående utlån med pant i bolig 3,54 3,59 -0,05
Inntil 3 måneder (flytende rente) 3,52 3,55 -0,03
Over 3 måneder (fast rente) 3,8 4 -0,2
       
Utestående rammelån med pant i bolig 3,53 3,57 -0,04
       
Utestående nedbetalingslån med pant i bolig 3,54 3,59 -0,05
Inntil 3 måneder (flytende rente) 3,52 3,55 -0,03
Over 3 måneder (fast rente) 3,8 4 -0,2
       
Banker og kredittforetak i månedsutvalget.

Samtidig går bankenes utlånsmarginer ned. Ved nye utlån i februar ga bankene en rente hvor de endte med en margin på 1,65 prosent - og de tjente dermed 0,19 prosent mindre på lånet. Rentenedganger på eksisterende lån ga samtidig 0,07 prosent mindre utlånsmargin. Utlånsmarginene er nå på samme nivå som i fjor sommer.

- Det kommer av konkurranse mellom bankene, sier Nymo Trulsen.

Men de har ikke merket noe rush etter signalene fra Finanstilsynet om at det kan bli vanskeligere å få finansiert bolig med høy belåningsgrad.

- Konkurransen er mer jevnt hard.

Utlånsmarginer

     
  Februar 2015 Januar 2015 Månedsendring
Nye totale utlån med pant i bolig til husholdninger 1,65 1,84 -0,19
Utestående totale utlån med pant i bolig til husholdninger 2,17 2,24 -0,07