Gå til sidens hovedinnhold

SSB: Halverer lønnsveksten - men du får to rentekutt

Artikkelen er over 6 år gammel

Lønnsveksten synker i år til halvparten av fjorårets rekordlave nivå, anslår Statistisk sentralbyrå (SSB). Men lånekundene kan glede seg over to rentekutt før sommeren.

Dersom den ferske prognosen fra SSB slår til, vil kuttet «alle» venter at Norges Bank annonserer til uka, bli fulgt opp av ytterligere en reduksjon før sommeren.

Med en styringsrente på 0,5 prosent synker boliglånsrentene til et snitt på 3 prosent neste år, ifølge SSB-rapporten «Økonomisk utsyn».

– Boliglånsrenta er jo den renta som betyr noe for folk, fastslår forskningsdirektør Torbjørn Eika i SSB.

Veksten bremser

Lav rente er et resultat av at pilene peker nedover. Fortsatt fallende oljeinvesteringer fører til at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge skrumper inn til 1,1 prosent i år, mot 2,3 prosent de siste to årene.

Dermed stiger arbeidsledigheten – og lønnsveksten presses nedover.

I fjor fikk vi en lønnsvekst på 3,1 prosent, noe som var det laveste på 20 år. Nedgangen fortsetter – til 2,9 prosent for 2015.

Når vi så justerer for økte priser, sitter vi igjen med en reallønnsvekst på 0,6 prosent når dette året er over – en halvering fra det allerede historisk lave nivået i fjor. Dette nivået vil holde seg ytterligere to år fram i tid, anslår SSB.

Ledighet over 4-tallet

– Utsikter til bedret lønnsomhet i konkurranseutsatt sektor slår lite ut, blant annet fordi leverandørindustrien vil gå dårlig. Dessuten trekker ledigheten ned lønnsveksten, sier Eika.

SSB legger til grunn at ledigheten stiger fra 3,5 prosent i fjor til 3,9 prosent i år og ytterligere til 4,1 prosent neste år.

– Vår modell viser at en slik økning i ledighet bidrar til å dempe lønnsveksten med 0,4 prosentpoeng hvert år framover, sier Eika.

I tillegg har SSB notert at partene i arbeidslivet har signalisert at de vil legge seg på en moderat linje. På toppen av dette kommer det lave overhenget i de aller fleste næringer.

– Det vi ser er at lønnsandelen, altså lønnstakernes andel av kaka, vil falle i årene framover. Dette vil fortsette også når konjunkturene snur, sier Eika.

Flere skattekutt

Ifølge SSB har både lav rente og en ekspansiv finanspolitikk bidratt til å bremse konjunkturnedgangen i Norge. Byrået legger til grunn at regjeringen får flertall for årlige skattekutt på uendret nivå – altså 5-6 milliarder kroner årlig.

SSB forventer at oljepengebruken vil ligge godt under 4-prosentregelen de neste to årene, men at andelen vil øke.

Den kraftig svekkede krona bidrar til bedre konkurranseevne for eksportbedriftene, og alt i alt venter SSB at vi får en beskjeden oppgang i konjunkturutviklingen fra 2016. (©NTB)

Kommentarer til denne saken