Var for trege med å koble konkurrenten på strømnettet, nå må kraftselskapet punge ut millioner

IKKE FORNØYD: HK-direktør Ove Brattbakk (t.h) er ikke fornøyd med dommen. Her sammen selskapets prosessfullmektig, advokat John Fredrik Remmen.

IKKE FORNØYD: HK-direktør Ove Brattbakk (t.h) er ikke fornøyd med dommen. Her sammen selskapets prosessfullmektig, advokat John Fredrik Remmen.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Alstahaug tingrett har gitt Norsk Grønnkraft (NGK) medhold i saken selskapet anla mot Helgeland Kraft.

Saken gjelder det NGK betegner som trenering av nettilknytningen for selskapets tre kraftverk i Elsfjord – Kvassteinåga, Skravlåga og Kinnfossen. Spørsmålet er om Helgeland Kraft har fulgt plikten om å knytte nye produksjonsanlegg til kraftnettet uten ugrunnet opphold, melder Helgelendingen.

34 millioner

Opprinnelig presenterte NGK et krav mot Helgeland Kraft på 34 millioner kroner. Kravet kan nå bli redusert til det halve ettersom retten ikke gir Norsk Grønnkraft fullt medhold i hvor lang tid det tok fra de tre kraftverkene kunne produsere strøm og til strømmen faktisk var på nett.

– En salomonisk avgjørelse, sier NGK-sjef Rune Skjevdal om den 34 sider lange dommen som ble avsagt torsdag. Med det mener han at retten ikke har gitt noen av partene rett på alle punkter, men har havnet på en slags middelvei.
– Vi er ikke fornøyd med dommen. Nå skal vi finstudere den sammen med vår prosessfullmektig og deretter ta stilling til om den skal ankes, sier Ove Brattbakk, administrerende direktør i Helgeland Kraft.

Retten tar ikke stilling til hvor mye Helgeland Kraft må betale for forsinkelsen. 
I dommen heter det kort at Helgeland Kraft er erstatningsansvarlig for NGK Utbyggings kostnader og tap i forbindelse med forsinket tilknytning av de tre kraftverkene til kraftnettet regnet fra 1. juli 2013 fram til samme dato året etter.

Saksomkostninger

Helgeland Kraft er også dømt til å betale NGKs saksomkostninger med 750.000 kroner. Det opprinnelige kravet var like i underkant av en million kroner. Saken gikk for retten rett før jul i fjor, og det er sorenskriver Ivar K. Iversen som har ført dommen i pennen.
Rune Skjevdal sier han er fornøyd med at retten slår fast at Helgeland Krafts nettdivisjon ikke kunne trenere og drøye de tre kraftverkenes nettilgang i det uendelige.

Frittstående

– Kan denne saken og dommen ses på som et innlegg i debatten om å splitte produksjon og nett i to frittstående selskaper?

– Vår påstand, erfaring og mening skinner litt igjennom i det vi sa i retten. Helgeland Krafts nettdivisjon var mindre konstruktive overfor oss etter at vi hadde inngått en avtale med grunneierne, mener Skjevdal. Han mener det er ryddigere dersom man unngår en for sterk kobling mellom nett og produksjon. 
– At nett og produksjon har en felles ledelse er etter min mening uheldig, sier Skjevdal.

Ingen fordeler

Ove Brattbakk avviser blankt problemstillingen, og sier det ikke er holdepunkter for et slikt resonnement i dommen.
– Vi har ikke på noe vis forfordelt Helgeland Kraft på bekostning av Norsk Grønnkraft når det gjelder tilgang til nettet, slår Brattbakk fast.

Artikkeltags