Gå til sidens hovedinnhold

Etter fire måneder fikk han beskjed om at han gjorde for dårlig arbeid. Nå får tromsømannen 750.000 kroner i etterlønn

Artikkelen er over 3 år gammel

Epost fra eier: Dette beviser at jeg har totalt feil ledelse!

En tidligere daglig leder får 750.000 kroner i etterlønn, etter at han i januar 2016 forlot stillingen da eieren mente han gjorde en dårlig jobb.

Saksøkeren ble høsten 2015 ansatt som daglig leder da selskapet kjøpte opp et bruk i Vest-Finnmark for å satse på videreforedling av laks og hvitfisk. Han er fra Tromsø, og ukependlet til jobben.

Misfornøyd

Eieren ville konsentrere seg om driften av eierselskapet, som drev trading, og så helst at bruket ble ivaretatt av daglig leder samts styreleder, som var eierens søster.

Slik gikk det ikke. Etter at daglig leder hadde fungert i fire måneder, sendte eieren en epost til daglig leder og styreleder hvor han sa seg svært misfornøyd med at han selv måtte følge opp driften.

«Dette beviser bare at jeg har en totalt feil ledelse i hele systemet! Min kapasitet skulle vaert brukt paa kjøp og salg og ikke følge med paa arbeidere som ikke gjør noen ting. Derfor er jeg utrolig skuffet overfor daglig leder som ikke følger opp ordrer fra styre, og eier om å gjøre reaksjoner paa sikt. Jeg viser til samtaler, og mailer tidligere om spessielt dette. (...)  Jeg trengte ressurspersoner til aa hjelpe meg i dette prosjektet. Jeg fóler spessielt med DL at jeg blir mottarbeidet!!», skriver eieren, og ber daglig leder vurdere sin stilling foran et møte neste dag.

Styreleder trakk seg

Det gjorde daglig leder. I en epost til styreleder og daglig leder tar han til etterretning at han ikke har tillit, og viser til at hans kontrakt har en bestemmelse om sluttavtale ved oppsigelse initiert av arbeidsgiver. I styremøtet neste dag blir det vedtatt at eier og styre skal utarbeide forslag til sluttavtale.

Samtidig trakk styreleder seg, slik at eieren satt alene tilbake med ansvaret. Han ga senere daglig leder tilbud om lønn i fire måneder, og mente han ikke hadde krav på etterlønn fordi han selv hadde trukket seg.

Dette var stridens kjerne da partene møttes i retten.

Retten mener det ikke kreves en oppsigelse for at avtalen skal gjelde, og at eierens klare melding om at han ikke hadde tillit gjør at oppsigelsen var initiert av arbeidsgiver.

Tidligere styreleder og eieren mener de opprinnelig så for seg at daglig leder skulle omplasseres i en annen stilling. Det mener retten er underlig ettersom det ikke er tatt opp i korrespondansen om etterlønn.

Må betale 450.000

Avtalen ga daglig leder krav på etterlønn i 12 måneder, med nedtrapping per to måneders ansettelse. Fire måneder som ansatt ga dermed 10 måneder etterlønn.

Han har allerede fått utbetalt fire måneder av dette, til en månedslønn på 75.000 kroner. Nå må selskapet ut med ytterligere 450.000 kroner.

I tillegg må selskapet betale saksomkostninger på 130.000 kroner.

Kommentarer til denne saken