Nobina anker - ber om erstatning eller ny og dyrere kontrakt

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Nobina led i slutten av februar nederlag i Nord-Troms Tingrett, der de krevde Troms Fylkestrafikk og Troms fylkeskommune for til sammen 19 millioner i erstatning og kompensasjon for ekstrautgifter de mener var forsåsaket av kravet om hybridbusser på byrutene i Tromsø. Tvert imot ble busselskapet dømt til å betale fylket 499.400 kroner i saksomkostninger.

- Relatert til saksøkers påstand, påstått svikt i anbudsgrunnlaget, kan ikke retten se at kontrakten er uklar. At Nobina Norge AS er ansvarlig for å tilpasse bussene til infrastrukturen, følger direkte av kravspesifikasjonen, skriver tingretten i dommen.

Nobina ved advokat Kaare Andreas Shetelig i Wikborg Rein skriver i sin anke at de anker dommen i sin helhet, både bevisbedømmelse og rettsanvendelse.

- Det sentrale spørsmål er om kostnadene ved å bruke hybridteknologi på busser i Tromsø er en uforutsett utviklingskostnad eller en tilpasningskostnad, skrive Shetelig, og føyer til at Nobina mener hybridbussene rett og slett ikke lot seg bruke i Tromsø og at svaret derfor er det siste, og at Troms fylkestrafikk dermed er ansvarlig for å ha gjort hybridteknologi til en del av kontrakten.

På vegne av Nobina legger Shetelig ned påstand om at Troms fylkeskommune er ansvarlig for kostnader som følge av at de måtte bruke hybridbusser, og på samme måte kostnader som følge av at de måtte bruke laventre langbusser.

Om dette ikke skulle føre frem vil Nobina legge frem en alternativ påstand om at de skal ha kompensasjon i form av mer betalt, det vil si en revisjon av kontrakten. Summen skal dekke merkostnadene, og fastsettes av retten.

Bare ett alternativ

Troms fylkeskommune ville ha mer miljøvennlige busser. Nobina vant anbudet etter å ha bydd betydelig lavere enn Cominor som da hadde rutene. Da anbudet gikk ut var det kun Volvo som kunne levere hybridbusser, og hybridbussene kunne bare levere som lavgulvsbusser. Nobina oppdaget raskt at bussene ofte fikk skader og var utsatt for andre hendelser på de kuperte rutene i Tromsø.

Blant annet skjedde det ved flere tilfeller at bagasjeluker ble slått opp og skapte trafikkfarlige situasjoner.

Konflikten toppet seg da Nobina nektet å kjøre rute 24 gjennom Lunheim og Kroken på grunn av krysset Uranusveien/Stjerneveien der bussen tok nedi. De ba om å få bruke alternative busser, men fikk nei fra Troms fylkestrafikk.

Nobina svarte ved å legge om ruta på eget initiativ:

Troms fylkestrafikk leide derimot inn Cominor som fikk betjene ruta med kortere busser. Troms fylkestrafikk ga Nobina med døgnmulkter som totalt beløper seg til over 15.703.470 kroner.

Hurtigbåtkonflikt

Anbudene på hurtigbåt og buss har ført til store utgifter og tidvis passasjerflukt. I begynnelsen av mars avviste Høyesterett anken fra Boreal Transport som hadde krevd Troms fylkestrafikk for 10 millioner kroner etter tap og ekstrautgifter ved innleie av nye båter på grunn av at båtene ikke passet kaianleggene der de hadde anløp. Lagmannsretten hadde da avgjort at det var utstyr som måtte tilpasses infrastruktur, ikke omvendt, og dømt Boreal Transport til å betale Troms fylkeskommune 10 millioner kroner i erstatning for manglende tilpasning av de nye båtene på ruta  Tromsø-Finnsnes-Harstad.

- Dette er et viktig prinsipp. Det ville satt oss i en vanskelig situasjon om det var vi som skulle tilpasse infrastrukturen til utstyret, sier Prestbakmo til Nord24.no etter at dommen var falt.

Prestbakmo konstaterer nå at Nobina anker.

- Vi konstaterer at Nobina anker, og er ikke overrasket. Utover det har jeg ikke annen kommentar enn at vi var fornøyd med dommen i Tingretten, sier fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo via SMS til Nord24.no

- Handler denne saken om samme prinsipp som med hurtigbåtene, og forventer du dermed medhold?

- Jeg forventer ikke noe, men forholder meg til at det er en rettsprosess med utgangspunkt i de faktiske forhold som ga oss medhold i tingretten. Den stående dommen i forhold til Boreal handlet om at båtene skulle tilpasses eksisterende infrastruktur. I forhold til Nobina gjelder det buss i forhold til eksisterende infrastruktur som vei, stigningsforhold og så videre, sier Prestbakmo.

 

 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken